Pojištění schopnosti splácet Master


Pojištění schopnosti splácet vám dává jistotu, že zvládnete splácet úvěr i v případě nenadálé situace – dlouhodobé nemoci, ztráty zaměstnání nebo hospitalizace, invalidity III. stupně či úmrtí.

Pro jaké situace platí? Ztráta zaměstnání, hospitalizace, pracovní neschopnost, invalidita III. stupně a úmrtí.
Pojistné plnění
Měsíční pojistné plnění v případě pracovní neschopnosti, ztráty zaměstnání či případné hospitalizace* odpovídá výši vaší měsíční splátky nebo v případě invalidity III. stupně nebo úmrtí výši nesplaceného zůstatku vašeho úvěru.
*pojištěný je pojištěn vždy pouze na jedno z těchto rizik (ztráta zaměstnání, nebo hospitalizace); rozsah pojištění se mění v průběhu trvání pojištění, a to i opakovaně dle aktuálního zaměstnaneckého statutu pojištěného
podmínky
  • být mladší 65 let
  • nebýt ve starobním nebo invalidním důchodu (invalidita I. – III. stupně)
  • být dle svého vědomí zdráv, nebýt v pravidelné lékařské péči či pod pravidelným lékařským dohledem v důsledku zjištěného chronického onemocnění s trvalým užíváním léků
  • nebýt v pracovní neschopnosti
 
cena pojištění
  • 4,99 % z měsíční splátky (Hello nákupy)
Pojištění poskytuje  BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s., Boudníkova 2506/1, 180 00 Praha 8;  IČ: 25080954;  www.cardif.cz