Chcete mít jistotu, že svoji půjčku nebo kreditku budete v pohodě splácet za všech okolností? S každým našim úvěrovým produktem si můžete navolit pojištění pro všechny nenadálé situace.
Pojištění schopnosti splácet

Pojištění schopnosti splácet vám dává jistotu, že zvládnete splácet úvěr i v případě nenadálé situace – dlouhodobé nemoci, ztráty zaměstnání nebo hospitalizace, invalidity III. stupně či úmrtí.

VYBERTE SI ROZSAH POJIŠTĚNÍ:
Pro jaké situace platí? Ztráta zaměstnání, hospitalizace, pracovní neschopnost, invalidita III. stupně a úmrtí.
Pojistné plnění
Měsíční pojistné plnění v případě pracovní neschopnosti, ztráty zaměstnání či případné hospitalizace* odpovídá výši vaší měsíční splátky nebo v případě invalidity III. stupně nebo úmrtí výši nesplaceného zůstatku vašeho úvěru.
*pojištěný je pojištěn vždy pouze na jedno z těchto rizik (ztráta zaměstnání, nebo hospitalizace); rozsah pojištění se mění v průběhu trvání pojištění, a to i opakovaně dle aktuálního zaměstnaneckého statutu pojištěného
podmínky
 • být mladší 65 let
 • nebýt ve starobním nebo invalidním důchodu (invalidita I. – III. stupně)
 • být dle svého vědomí zdráv, nebýt v pravidelné lékařské péči či pod pravidelným lékařským dohledem v důsledku zjištěného chronického onemocnění s trvalým užíváním léků
 • nebýt v pracovní neschopnosti
 
cena pojištění
 • 4,99 % z měsíční splátky (Hello nákupy)
 • 5,99 % z měsíční splátky (Hello kredit)
 • 7,79 % z měsíční splátky (Hello půjčka, Hello auto)
Pro jaké situace platí? Ztráta zaměstnání, hospitalizace, pracovní neschopnost, invalidita III. stupně a úmrtí.
Pojistné plnění
Měsíční pojistné plnění v případě pracovní neschopnosti, ztráty zaměstnání či případné hospitalizace* odpovídá výši vaší měsíční splátky nebo v případě invalidity III. stupně nebo úmrtí výši nesplaceného zůstatku vašeho úvěru.
*pojištěný je pojištěn vždy pouze na jedno z těchto rizik (ztráta zaměstnání, nebo hospitalizace); rozsah pojištění se mění v průběhu trvání pojištění, a to i opakovaně dle aktuálního zaměstnaneckého statutu pojištěného
podmínky
 • být mladší 65 let
 • nebýt ve starobním nebo invalidním důchodu (invalidita I. – III. stupně)
 • být dle svého vědomí zdráv, nebýt v pravidelné lékařské péči či pod pravidelným lékařským dohledem v důsledku zjištěného chronického onemocnění s trvalým užíváním léků
 • nebýt v pracovní neschopnosti
 
cena pojištění
 • 4,99 % z měsíční splátky + 49 Kč měsíčně (Hello nákupy)
Pojištění krádeže a Pojištění Home Assistance

S Pojištěním krádeže a Pojištěním Home Assistance snadno vyřešíte škodu vzniklou krádeží věci, kterou jste financovali spotřebitelským úvěrem od Hello bank!. Zároveň budete mít k dispozizi asistenční služby v domácnosti, když se to nejvíc hodí: v případě havárie, zablokovaných dveří nebo třeba při servisu spotřebičů po záruce.

S ČÍM VÁM POJIŠTĚNÍ POMŮŽE?
 • Pomůže vyřešit škodu vzniklou v důsledku krádeže věci, kterou jste financovali spotřebitelským úvěrem Hello bank!, nebo v havarijních situacích ve vaší domácnosti (havárie, zablokované dveře, servis spotřebičů po záruce)
 • Jde o výhodné propojení dvou pojistných produktů za cenu jednoho
 • Pojišťovna vyplácí pojistné plnění přímo vám
 • Pojištění lze pohodlně sjednat přímo při sjednání spotřebitelského úvěru ihned v prodejně při nákupu zboží na splátky spolu s pojištěním schopnosti splácet
 • Vše probíhá bez složité administrativy – úhradu za pojištění není třeba hradit zvlášť, je automaticky součástí měsíční splátky úvěru
 • Pojištění začíná platit ihned – klient je pojištěný ode dne podpisu přihlášky k pojištění (v případě sjednání v rámci úvěrové smlouvy)
 • Pojištění krádeže platí celosvětově
Krádež
POPIS POJISTNÉHO RIZIKA

Pojištění kryje odcizení věci financované Hello úvěrem v důsledku loupeže, vloupání nebo vykradení bytu nebo objektu určeného k trvalému bydlení nebo do zamčeného auta. Maximální hodnota zakoupené věci činí 100 000 Kč a pojištění platí i pro hromadný nákup věcí (maximálně v ceně 100 000 Kč).

POJISTITELNÉ ZBOŽÍ

Černá a bílá technika, šedá technika, nábytek, sportovní nářadí a vybavení, videohry, hudební nástroje, knihy.

NEPOJISTITELNÉ ZBOŽÍ

Hodinky, šperky, dovolená, motorová vozidla, software, textil, oblečení, okna, dveře, podlahy, stavební materiál a stavební části stavby nebo bytové jednotky nebo nebytového prostoru.

POJISTNÉ PLNĚNÍ

Pojistné plnění se rovná časové ceně výrobku, která se stanoví jako rozdíl kupní ceny a amortizace za každý měsíc uplynulý od koupě do nahlášení pojistné události. V prvních 12 měsících jsou měsíčně odečtena vždy 2 % z kupní ceny výrobku, od 13. měsíce stáří výrobku je pak odečteno měsíčně 1 % z kupní ceny výrobku. Maximální pojistné plnění na jednu pojistnou událost je 15 000 Kč a odcizením věci pojištění zaniká.

Home Assistance (domácí asistence)
VÝČET ASISTENČNÍCH SLUŽEB V DOMÁCNOSTI
 • Havarijní situace: pojišťovna uhradí náklady spojené s příjezdem a odjezdem smluvního dodavatele, náklady na drobný použitý materiál a náklady na práci dodavatele v souvislosti s odstraňováním příčiny havarijní situace (voda, kanalizace, plyn, elektroinstalace, komínové systémy, rozbitá skla na oknech a dveřích)
 • Odemknutí zablokovaných dveří: pojišťovna uhradí náklady spojené s odblokováním zablokovaných vchodových dveří do domácnosti
 • Neobyvatelná domácnost v důsledku havárie: asistenční centrála zajistí náhradní ubytování a pojišťovna uhradí náklady stěhovacích služeb; v případě ohrožení majetku a vybavení z důvodu možného vykradení zajistí asistenční centrála ostrahu domácnosti
 • Servis domácích spotřebičů po záruce: pojišťovna uhradí finanční ztrátu vzniklou v souvislosti s poruchou domácích elektrospotřebičů (po uplynutí záruky - do 7 let od jeho koupě), náklady spojené s příjezdem a odjezdem smluvního dodavatele, náklady na jím vykonanou práci, případně náklady na odvoz spotřebiče do nejbližšího servisu
POJISTNÉ PLNĚNÍ ASISTENČNÍCH SLUŽEB
Havarijní situace
instalatér, elektrikář, topenář, plynař, sklenář
5 000 Kč
až 2 pojistné události/rok
 
Zablokované dveře
zámečník
5 000 Kč
až 2 pojistné události/rok
 
Neobyvatelná domácnost v důsledku havarijní situace
nouzové ubytování / ostraha domácnosti (48 hod.)
5 000 Kč
až 2 pojistné události/rok
 
Servis domácích spotřebičů po záruce
opravář domácích spotřebičů či odvoz
4 200 Kč
1 pojistná událost/rok
OTÁZKY K DOMÁCÍ ASISTENCI
Jak vypadá asistenční zásah v domácnosti?

Jakmile nastane havarijní situace, jednoduše zavoláte asistenční službu, která k vám domů vyšle příslušného specialistu. Když je havárie zažehnána, asistenční služba si s vámi ověří, že už je vše v pořádku.

Mohu použít vlastního technika?

Ano, tento postup je však třeba předem odsouhlasit s asistenční centrálou. Náklady vlastního dodavatele budou hrazeny do výše plnění, kterou by asistenční centrála hradila v případě, že by zásah zajišťoval její smluvní partner.

Co je to drobný materiál?

Jde o materiál použitý smluvním dodavatelem při řešení události jako těsnění, montážní pěna, těsnicí vata apod. Za drobný materiál se nepovažují celé náhradní díly a dále např. klíče.

Co je považováno za spotřebič pro pozáruční servis?

Chladnička, mraznička (vč. kombinace s chladničkou), pračka, sušička prádla (vč. kombinace s pračkou), myčka nádobí, elektrický nebo plynový sporák, vařič, trouba (kromě samostatné mikrovlnné), digestoř, průtokový ohřívač, elektrický nebo plynový ohřívač vzduchu. Podmínkou poskytnutí asistence je, že spotřebič není v záruce, není starší 7 let a porucha brání v jeho užívání.

SJEDNÁNÍ POJIŠTĚNÍ

Pojištění odcizení věci a Home Assistance lze sjednat společně se souborem pojištění schopnosti splácet pro případ ztráty zaměstnání nebo hospitalizace v důsledku úrazu nebo nemoci (dle aktuálního zaměstnaneckého statutu pojištěného), pracovní neschopnosti, invalidity III. stupně a úmrtí.

HLÁŠENÍ POJISTNÉ UDÁLOSTI
PODMÍNKY

Pro sjednání tohoto pojištění je třeba splnit podmínky pro příslušný soubor pojištění schopnosti splácet. Cena pojištění: 49 Kč měsíčně.

MOŽNÉ PRO PRODUKTY
DŮLEŽITÉ DOKUMENTY
Více informací naleznete v RÁMCOVÉ POJISTNÉ SMLOUVĚ / Pojistce č. CA 1/2008, která je umístěna v sekci Dokumenty / Dokumenty k aktuálně poskytovaným pojištěním
Pro jaké situace platí? Ztráta zaměstnání, pracovní neschopnost, invalidita III. stupně a úmrtí.
Pojistné plnění
Měsíční pojistné plnění v případě pracovní neschopnosti a ztráty zaměstnání odpovídá výši vaší měsíční splátky nebo v případě invalidity III. stupně nebo úmrtí výši nesplaceného zůstatku vašeho úvěru.
podmínky
 • být mladší 65 let
 • nebýt ve starobním nebo invalidním důchodu (invalidita I. – III. stupně)
 • být zdráv, nebýt v pravidelné lékařské péči ani pod pravidelným lékařským dohledem v důsledku zjištěného chronického onemocnění s trvalým užíváním léků
 • nebýt v pracovní neschopnosti
 • být zaměstnán v pracovním poměru na dobu neurčitou a být zaměstnán v pracovním poměru nepřetržitě též v předcházejících 12 měsících
 • nebýt ve zkušební době
 • nebýt ve výpovědní lhůtě
 • nezrušil/a jste se zaměstnavatelem okamžitě pracovní poměr ani vám nebyl zrušen pracovní poměr ze strany zaměstnavatele
 • neobdržel/a jste od zaměstnavatele, ani jste nezaslal/a zaměstnavateli návrh na skončení pracovního poměru dohodou
 
cena pojištění
 • 7,49 % z pravidelné měsíční splátky (Hello půjčka, Hello auto)
 • 7,99 % z pravidelné měsíční splátky (Hello kredit)
MOŽNÉ PRO PRODUKTY
Pro jaké situace platí? Pracovní neschopnost, invalidita III. stupně a úmrtí
Pojistné plnění
Měsíční pojistné plnění v případě pracovní neschopnosti odpovídá výši vaší měsíční splátky nebo v případě invalidity III. stupně nebo úmrtí výši nesplaceného zůstatku vašeho úvěru.
podmínky
 • být mladší 65 let
 • nebýt ve starobním nebo invalidním důchodu (invalidita I. – III. stupně)
 • být dle svého vědomí zdráv, nebýt v pravidelné lékařské péči či pod pravidelným lékařským dohledem v důsledku zjištěného chronického onemocnění s trvalým užíváním léků
 • nebýt v pracovní neschopnosti
 
cena pojištění
 • 4,79 % z měsíční splátky (Hello půjčka, Hello auto)
 • 4,99 % z měsíční splátky (Hello kredit)
MOŽNÉ PRO PRODUKTY
Pojištění pro případ úmrtí.
Pojistné plnění
Pojistné plnění v případě úmrtí odpovídá výši nesplaceného zůstatku vašeho úvěru.
podmínky
 • být starší 65ti let
 • nebýt v invalidním důchodu (invalidita I. – III. stupně)
 • být dle svého vědomí zdráv
 • netrpět zjištěným chronickým onemocněním
 • nebýt v pracovní neschopnosti
 
cena pojištění
 • 4,99 % z pravidelné měsíční splátky (Hello půjčka, Hello auto, Hello nákupy)
MOŽNÉ PRO PRODUKTY
Pojištění výdajů

S Pojištěním výdajů budete mít jistotu, že nezůstanete bez peněz i v náročných situacích. Díky Pojištění výdajů můžete získáte pojistnou ochranu v případě ztráty zaměstnání, pracovní neschopnosti, invalidity III. stupně nebo úmrtí.

NABÍZÍME DVĚ VARIANTY POJIŠTĚNÍ VÝDAJŮ:
Pojištění výdajů
pojistné plnění
Získáte pojistnou ochranu pro případ úmrtí s pojistnou částkou 40 000 Kč, pro případ invalidity III. stupně s pojistnou částkou 40 000 Kč a pro případ pracovní neschopnosti s pojistnou částkou 4 000 Kč/měsíc.
 
podmínky
 • být mladší 65 let
 • nebýt ve starobním ani invalidním důchodu
 • být dle svého vědomí zdráv
 • být zdráv, nebýt v pravidelné lékařské péči ani pod pravidelným lékařským dohledem v důsledku zjištěného chronického onemocnění s trvalým užíváním léků
 • nebýt v pracovní neschopnosti
 
cena pojištění
 • 139 Kč měsíčně
Pojištění výdajů PLUS
pojistné plnění
Získáte pojistnou ochranu pro případ úmrtí s pojistnou částkou 40 000 Kč, pro případ invalidity III. stupně s pojistnou částkou 40 000 Kč, pro případ pracovní neschopnosti s pojistnou částkou 4 000 Kč/měsíc a pro případ ztráty zaměstnání s pojistnou částkou 4 000 Kč/měsíc.
 
podmínky
 • být mladší 65 let
 • nebýt ve starobním ani invalidním důchodu
 • být zdráv, nebýt v pravidelné lékařské péči ani pod pravidelným lékařským dohledem v důsledku zjištěného chronického onemocnění s trvalým užíváním léků
 • nebýt v pracovní neschopnosti
 • být zaměstnán v pracovním poměru dobu neurčitou a být zaměstnán v pracovním poměru nepřetržitě též v předcházejících 12 měsících
 • nebýt ve zkušební době
 • nedal/a jste anebo vám nebyla dána výpověď
 • nezrušil/a jste se zaměstnavatelem okamžitě pracovní poměr ani vám nesměl být zrušen pracovní poměr ze strany zaměstnavatele
 • neobdržel/a jste od zaměstnavatele ani jste nezaslal/a zaměstnavateli návrh na skončení pracovního poměru dohodou
 
cena pojištění
 • 239 Kč měsíčně
MOŽNÉ PRO PRODUKTY
Pojištění pro případ zneužití kreditky, ztráty nebo krádeže dokladů

Nosíte v kabelce nebo tašce všechny svoje doklady a poklady? S pojištěním pro případ zneužití kreditní karty se nemusíte bát nepříjemných následků krádeže nebo svojí roztržitosti. Jednoduše vás pojistíme pro případ zneužití vaší kreditní karty i její ztráty nebo zcizení. Pojištění se navíc vztahuje i na další ztracené doklady z peněženky.

JAKÉ JE POJISTNÉ KRYTÍ?
 • Krytí se vztahuje na neoprávněné transakce až do výše 4 000 Kč, ke kterým došlo maximálně 48 hodin před nahlášením ztráty/odcizení karty.
 • Vztahuje se i na transakce, ke kterým došlo za použití kódu PIN. Pojistnou událost je možné uplatnit až 3x ročně.
 • Pro případ ztráty nebo odcizení osobních dokladů, ke kterému dojde společně s kreditní kartou, je pojistné krytí na náhradu nákladů na pořízení nových dokladů až 3 000 Kč.
 • Náhradu nákladů je možné uplatit na pořízení nového občanského průkazu, cestovního pasu, povolení k pobytu, řidičského průkazu a tzv. malého technického průkazu. Pojistnou událost je možné uplatnit až 3x ročně.
 
cena pojištění
 • zdarma v případě sjednání Pojištění schopnosti splácet ke kreditní kartě
 • jinak 1 % z pravidelné měsíční splátky
MOŽNÉ PRO PRODUKTY
Pojištění poskytuje  BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s., Plzeňská 3217/16, 150 00 Praha 5;  IČ: 25080954;  www.cardif.cz