Na některé situace je lepší se připravit dopředu. S dobrým pojištěním vás pak nepřekvapí rozbité auto, úraz ani ztráta peněženky. A kde jinde hledat bezpečí než u vaší banky?
Úrazové pojištění

Úrazové pojištění zajistí vás i vaši rodinu v případě pracovní neschopnosti, při pobytu v nemocnici nebo při následné rekonvalescenci, pokud nastane v důsledku úrazu. Vykompenzuje vám ale také ztížené uplatnění v důsledku invalidity III. stupně následkem úrazu a finančně zajistí vaše blízké v případě vašeho úmrtí následkem úrazu.

PRO JAKÉ SITUACE MŮŽETE ZÍSKAT POJISTNOU OCHRANU?
 • hospitalizace následkem úrazu, pojistné plnění je vypláceno od 3. dne hospitalizace
 • rekonvalescence následkem úrazu, pojistné plnění je vypláceno jen v případě, pokud navazuje na min. dvoudenní hospitalizaci, jež je z lékařského hlediska nezbytná
 • pracovní neschopnosti následkem úrazu, pokud trvá alespoň 15 dní
 • invalidity III. stupně následkem úrazu nebo přiznání mimořádných výhod III. stupně následkem úrazu
 • úmrtí následkem úrazu
Úrazové pojištění Single
Plnění pojistné události vzniklé
Do 31.1.2015
Od 1.2.2015
 
přehled pojistného krytí
úmrtí následkem úrazu
200 000 Kč
250 000 Kč
 
invalidita III. stupně následkem úrazu
200 000 Kč
250 000 Kč
 
hospitalizace následkem úrazu
500 Kč/den, max. 30 dní
600 Kč/den, max. 30 dní
 
rekonvalescence následkem úrazu
500 Kč/den, max. 10 dní
600 Kč/den, max. 10 dní
 
pracovní neschopnost následkem úrazu
3 000 Kč/měsíc, max. 6 měsíců
 
cena pojištění
 • 158 Kč měsíčně
Úrazové pojištění Single Plus
Plnění pojistné události vzniklé
Do 31.1.2015
Od 1.2.2015
 
přehled pojistného krytí
úmrtí následkem úrazu
200 000 Kč
250 000 Kč
 
invalidita III. stupně následkem úrazu
200 000 Kč
250 000 Kč
 
hospitalizace následkem úrazu
800 Kč/den, max. 30 dní
1000 Kč/den, max. 30 dní
 
rekonvalescence následkem úrazu
800 Kč/den, max. 10 dní
1000 Kč/den, max. 10 dní
 
pracovní neschopnost následkem úrazu
8 000 Kč/měsíc, max. 6 měsíců
 
cena pojištění
 • 258 Kč měsíčně
Úrazové pojištění Family
Plnění pojistné události vzniklé
Do 31.1.2015
Od 1.2.2015
 
přehled pojistného krytí
Výše pojistného plnění pro klienta/manžela(ku) nebo registrovaného partnera(ku):
 
úmrtí následkem úrazu
200 000 Kč
250 000 Kč
 
invalidita III. stupně následkem úrazu
200 000 Kč
250 000 Kč
 
hospitalizace následkem úrazu
500 Kč/den, max. 30 dní
600 Kč/den, max. 30 dní
 
rekonvalescence následkem úrazu
500 Kč/den, max. 10 dní
600 Kč/den, max. 10 dní
 
pracovní neschopnost následkem úrazu
3 000 Kč/měsíc, max. 6 měsíců
 
Výše pojistného plnění pro děti (max. 3, ve věku od 6 měsíců do 18 let):
 
invalidita III. stupně následkem úrazu
100 000 Kč
125 000 Kč
 
hospitalizace následkem úrazu
250 Kč/den, max. 30 dní
300 Kč/den, max. 30 dní
 
rekonvalescence následkem úrazu
250 Kč/den, max. 10 dní
300 Kč/den, max. 10 dní
 
cena pojištění
 • 258 Kč měsíčně
Podmínky
(pro všechna pojištění společně)
 • být mladší 65 let
 • nebýt ve starobním důchodu a nebýt invalidní (invalidita I. – III. stupně)
MOŽNÉ PRO PRODUKTY
Historicky poskytované úrazové pojištění
Sjednáním historicky poskytovaného úrazového pojištění bylo možné získat ochranu pro vás a vaší rodinu v případě:
 • hospitalizace následkem úrazu
 • invalidity III. stupně následkem úrazu
 • smrti následkem úrazu
Úrazové pojištění Standard
pojistné plnění
Získáte pojistnou ochranu ve výši 500 000 Kč pro případ plné invalidity nebo smrti následkem úrazu, 800 Kč plnění za každý den hospitalizace následkem úrazu od třetího dne pobytu v nemocnici.
 
cena pojištění
 • 150 Kč měsíčně
Úrazové pojištění Rodina
pojistné plnění
Současně s vámi budou moci být pojištěni i vaše děti a partner. Partner i vy budete mít krytí ve stejném rozsahu jako v pojištění Standard, děti poloviční. V rámci jedné smlouvy mohou být pojištěni 2 dospělí a až 3 děti.
 
cena pojištění
 • 292 Kč měsíčně
Podmínky
(pro všechna pojištění společně)
 • být mladší 65 let
 • nebýt ve starobním důchodu a nebýt invalidní (invalidita I. – III. stupně)
Historicky poskytováno pro produkty
Úrazové pojištění MINI a MINI PLUS

Úrazové pojištění MINI vás zajistí v případě pracovní neschopnosti, při pobytu v nemocnici nebo při následné rekonvalescenci, pokud tyto situace nastanou v důsledku úrazu. Vybrat si můžete ze dvou variant – MINI a MINI PLUS. Rozdíl je ve výši pojistného plnění.

Jaké všechny výhody má toTo pojištění?
 • můžete uplatnit souběhy pojistných událostí: pojišťovna v případě splnění podmínek vyplatí pojistné plnění za hospitalizaci a pracovní neschopnost zároveň, dále v případě splnění podmínek pro hospitalizaci plní pojišťovna i pracovní neschopnost spolu s rekonvalescencí
 • pojišťovna vyplácí pojistné plnění přímo vám
 • máte-li navíc  sjednáno i pojištění schopnosti splácet, které obsahuje riziko pracovní neschopnosti, může vám být vypláceno pojistné plnění z obou pojištění
 • pojištění lze pohodlně sjednat telefonicky a platí již od počátku dne (0:00 hod.), kdy bylo prostřednictvím telefonického hovoru sjednáno
 • všechno zařídíme bez složité administrativy: úhradu za pojištění není třeba hradit zvlášť, je automaticky hrazena z vaší kreditní karty
 • pojištění platí po celou dobu platnosti kreditní karty
Sjednáním pojištění získáte pojistnou ochranu v případech:
 • pracovní neschopnosti následkem úrazu, pokud trvá alespoň 15 dnů
 • hospitalizace následkem úrazu, pokud trvá alespoň 2 po sobě jdoucí dny
 • rekonvalescence následkem úrazu – pojistné plnění je vypláceno v případě, pokud navazuje na min. 2denní hospitalizaci, která je z lékařského hlediska nezbytná a za kterou pojistitel platil
Úrazové pojištění MINI
přehled pojistného krytí
pracovní neschopnost
3 000 Kč/měsíc, max. 6 měsíců
 
hospitalizace
500 Kč/den, max. 30 dnů
 
rekonvalescence
500 Kč/den, max. 10 dnů
 
cena pojištění
 • 63 Kč měsíčně
Úrazové pojištění MINI PLUS
přehled pojistného krytí
pracovní neschopnost
5 000 Kč/měsíc, max. 6 měsíců
 
hospitalizace
800 Kč/den, max. 30 dnů
 
rekonvalescence
800 Kč/den, max. 10 dnů
 
cena pojištění
 • 93 Kč měsíčně
Podmínky
 • být mladší 65 let
 • nebýt ve starobním důchodu a nebýt invalidní (invalidita I. – III. stupně)
MOŽNÉ PRO PRODUKTY
Pojištění vaší kreditky a osobních věcí

Ztráta peněženky nebo celé kabelky už vás strašit nebude! Díky pojištění vaší karty a osobních věcí získáte pojistnou ochranu pro případ ztráty nebo krádeže kreditní karty a dalších osobních věcí – peněženky, klíčů, dokladů i brýlí. V případě zneužití karty se pojištění vztahuje na události, které se staly až 5 dnů před žádostí o blokaci karty.

NA jaké situace SE toTo pojištění vztahuje?
 • zneužití kreditní karty v důsledku jejího odcizení nebo ztráty včetně zneužití při internetové platební transakci
 • zneužití kreditní karty v důsledku jejího odcizení nebo ztráty s použitím PINu
 • ztráta nebo odcizení klíčů (včetně klíčů od vozidla), dokladů, peněženky, tašky, MP3/MP4 přehrávače (včetně sluchátek), fotoaparátu či slunečních či dioptrických brýlí (včetně brýlí dětí pojištěného)
 • odcizení tabletu a časového kupónu na MHD
 • odcizení mobilního telefonu a zneužití mobilního telefonu (včetně toho služebního)
 • odcizení hotovosti, ke kterému došlo nejpozději do dvou hodin od výběru hotovosti z bankomatu nebo prostřednictvím MasterCard® CashBack
 • nucený výběr hotovosti z bankomatu nebo prostřednictvím MasterCard® CashBack, který byl učiněn pod hrozbou fyzického násilí pojištěnému nebo jeho osobě blízké a/nebo odcizení hotovosti vybrané z bankomatu nebo prostřednictvím MasterCard® CashBack při násilném přepadení, pokud k takovému odcizení dojde při výběru nebo v době do 2 hodin od výběru
Pojistné plnění
Zneužití kreditní karty
150 eur
 
Zneužití karty – internetové platební transakce
150 eur
 
Zneužití kreditní karty s použitím PINu
50 000 Kč
 
Odcizení hotovosti
4 000 Kč
 
Nucený výběr
 
Odcizení mobilního telefonu*
 
Zneužití mobilního telefonu (při jeho odcizení)*
 
Odcizení tabletu
 
Odcizení časového kupónu
 
Ztráta nebo odcizení klíčů
 
Ztráta nebo odcizení dokladů
 
Ztráta nebo odcizení tašky
 
Ztráta nebo odcizení peněženky
 
Ztráta nebo odcizení MP3/MP4 přehrávače
 
Ztráta nebo odcizení fotoaparátu
 
Ztráta nebo odcizení brýlí
45 000 Kč
Pojistné plnění lze vyplatit v jednom kalendářním roce maximálně třikrát.
*Pojistné plnění v případě odcizení anebo zneužití mobilního telefonu lze vyplatit v jednom kalendářním roce maximálně jednou.
podmínky
 • být držitelem Hello kreditu
 • karta nebyla trvale blokovaná do dne přistoupení, včetně dne přistoupení
 
cena pojištění
 • 69 Kč měsíčně
MOŽNÉ PRO PRODUKTY
Pojištění výdajů

Díky Pojištění výdajů budete mít jistotu, že vy a vaše rodina nezůstanete bez peněz ani v těch nejnepříjemnějších životních situacích. Pojistnou ochranu můžete získat pro případ ztráty zaměstnání, pracovní neschopnosti, invalidity III. stupně a úmrtí.

NABÍZÍME DVĚ VARIANTY POJIŠTĚNÍ VÝDAJŮ:
Pojištění výdajů
pojistné plnění
Získáte pojistnou ochranu pro případ úmrtí s pojistnou částkou 40 000 Kč, pro případ invalidity III. stupně s pojistnou částkou 40 000 Kč a pro případ pracovní neschopnosti s pojistnou částkou 4 000 Kč/měsíc.
 
podmínky
 • být mladší 65 let
 • nebýt ve starobním důchodu ani invalidní
 • být dle svého vědomí zdráv
 • být zdráv, nebýt v pravidelné lékařské péči ani pod pravidelným lékařským dohledem v důsledku zjištěného chronického onemocnění s trvalým užíváním léků
 • nebýt v pracovní neschopnosti
 
cena pojištění
 • 139 Kč měsíčně
Pojištění výdajů PLUS
pojistné plnění
Získáte pojistnou ochranu pro případ úmrtí s pojistnou částkou 40 000 Kč, pro případ invalidity III. stupně s pojistnou částkou 40 000 Kč, pro případ pracovní neschopnosti s pojistnou částkou 4.000 Kč/měsíc a pro případ ztráty zaměstnání s pojistnou částkou 4 000 Kč/měsíc.
 
podmínky
 • být mladší 65 let
 • nebýt ve starobním důchodu ani invalidní
 • být zdráv, nebýt v pravidelné lékařské péči ani pod pravidelným lékařským dohledem v důsledku zjištěného chronického onemocnění s trvalým užíváním léků
 • nebýt v pracovní neschopnosti
 • být zaměstnán v pracovním poměru dobu neurčitou a být zaměstnán v pracovním poměru nepřetržitě též v předcházejících 12 měsících
 • nebýt ve zkušební době
 • nedal/a jste anebo vám nebyla dána výpověď
 • nezrušil/a jste se zaměstnavatelem okamžitě pracovní poměr ani Vám nesměl být zrušen pracovní poměr ze strany zaměstnavatele
 • neobdržel/a jste od zaměstnavatele ani jste nezaslal/a zaměstnavateli návrh na skončení pracovního poměru dohodou
 
cena pojištění
 • 239 Kč měsíčně
MOŽNÉ PRO PRODUKTY
Cestovní pojištění k Hello kreditce

Cestovní pojištění k Hello kreditce pomůže vám i celé vaší rodině zvládnout nečekané výdaje během dovolené. Nebudete už muset před každou cestou do zahraničí uzavírat jednorázové cestovní pojištění – za pár korun měsíčně získáte klid při všech vašich budoucích cestách.

Rozsah pojistného krytí
SINGLE
FAMILY
SINGLE PLUS
FAMILY PLUS
Pojištění léčebných výloh včetně asistence a repatriace
Limit na akutní ošetření zubů
1 500 000 Kč
10 000 Kč
1 500 000 Kč
10 000 Kč
1 500 000 Kč
10 000 Kč
1 500 000 Kč
10 000 Kč
 
Pojištění osobních věcí a zavazadel
Limit na 1 zavazadlo
Limit na 1 věc
10 000 Kč
10 000 Kč
3 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
3 000 Kč
20 000 Kč
10 000 Kč
5 000 Kč
20 000 Kč
10 000 Kč
5 000 Kč
 
Pojištění pro případ ztráty nebo krádeže cestovních dokladů
-
-
10 000 Kč
10 000 Kč
 
Pojištění odpovědnosti za škody
500 000 Kč
500 000 Kč
1 000 000 Kč
1 000 000 Kč
 
Pojištění právní pomoci a kauce v případě dopravní nehody
125 000 Kč
125 000 Kč
125 000 Kč
125 000 Kč
 
Pojištění přivolané osoby
Limit na 1 den
-
-
75 000 Kč
2 000 Kč
75 000 Kč
2 000 Kč
 
Pojištění úmrtí následkem úrazu
500 000 Kč
500 000 Kč
500 000 Kč
500 000 Kč
 
Pojištění trvalé invalidity následkem úrazu
Kumulativní limit na rodinu v případě úmrtí a trvalé invalidity následkem úrazu
500 000 Kč
-
500 000 Kč
1 000 000 Kč
1 000 000 Kč
-
1 000 000 Kč
2 000 000 Kč
 
Pojištění zpoždění letu
Limit na hodinu
Spoluúčast
-
-
10 000 Kč
2 000 Kč
6 hodin
10 000 Kč
2 000 Kč
6 hodin
 
Pojištění zpoždění zavazadel během letecké přepravy
Limit na hodinu
Spoluúčast
-
-
10 000 Kč
2 000 Kč
6 hodin
10 000 Kč
2 000 Kč
6 hodin
 
Pojištění zrušení cesty
Spoluúčast
-
-
20 000 Kč
20 %
20 000 Kč
20 %
 
Cena pojištění
 • 35 Kč měsíčně
 • 45 Kč měsíčně
 • 45 Kč měsíčně
 • 75 Kč měsíčně
PODMÍNKY - PRO VŠECHNA POJIŠTĚNÍ SPOLEČNĚ
podmínky
 • být mladší 70 let (platí i pro manžela/ku, registrovaného partnera/ku, druha/družku žijící ve společné domácnosti)
 • cesta do zahraničí z České republiky netrvala déle než 90 po sobě jdoucích dní
 • celosvětové geografické pokrytí
MOŽNÉ PRO PRODUKTY
Pojištění poskytuje  BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s., Plzeňská 3217/16, 150 00 Praha 5;  IČ: 25080954;  www.cardif.cz