Dejte
Goodbye
nejistotě
Pojištění > Další skupinová pojištění > Pojištění karty a osobních věcí
Pojištění vaší karty a osobních věcí

Ztráta peněženky nebo celé kabelky už vás strašit nebude! Díky pojištění vaší karty a osobních věcí získáte pojistnou ochranu pro případ ztráty nebo krádeže karty a dalších osobních věcí. Nově kryjeme i kybernetická rizika a k dispozici máte asistenční služby. 

NA jaké situace SE toTo pojištění vztahuje?
 • zneužití karty v důsledku jejího odcizení nebo ztráty, včetně zneužití při internetové platební transakci
 • odcizení hotovosti
 • nucený výběr
 • ztráta nebo odcizení osobních věcí: tašky, peněženky, klíčů (včetně klíčů od vozidla), dokladů, brýlí (slunečních či dioptrických), mobilního telefonu, tabletu, notebooku, čtečky, fotoaparátu, videokamery, přehrávače, USB flash disku, externího hard disku, paměťové karty, powerbanky, wifi dongle, sluchátek, hodinek (včetně chytrých), kalkulačky, šperků, léků a doplňků stravy, zdravotnických pomůcek, kosmetických výrobků a výrobků pro osobní hygienu (včetně dekorativních, parfémů apod.), kapesních či multifunkčních nožů, psacích per a papírenských potřeb, a to včetně služebních věcí
 • zneužití mobilního telefonu
 • nákup zboží prostřednictvím internetu
 • zneužití elektronických plateb
 • asistenční služby: právní asistence spojená s prosazováním oprávněných zájmů pojištěného, asistence při poškození pověsti na internetu
Pojistné plnění
Zneužití karty s použitím PINu
50 000 Kč
 
Zneužití karty bez použití PINu nebo při internetové platební transakci
do výše zákonné spoluúčasti dle Zákona o platebním styku v platném znění
 
Odcizení hotovosti
4 000 Kč
 
Nucený výběr
50 000 Kč
 
Ztráta nebo odcizení mobilního telefonu*
 
Zneužití mobilního telefonu (při jeho ztrátě nebo odcizení)*
 
Ztráta nebo odcizení ostatních osobních věcí
50 000 Kč
 
Pojištění nákupu zboží prostřednictvím internetu (ztráta spojená s nedodáním nebo neúplným dodáním nebo dodáním poškozeného zboží zakoupeného na internetu)*
50 000 Kč
 
Pojištění elektronických plateb (platby provedené přes mobilní telefon, NFC)*
50 000 Kč
 
Právní asistence spojená s prosazováním oprávněných zájmů pojištěného
2x ročně 60 min
 
Technická asistence nebo odborná konzultace v případě poškození pověsti pojištěného na internetu
1x ročně do výše 10 000 Kč
 
Pojištění nově kryje všechny Vaše karty a účty u Hello bank!
K pojistnému plnění při ztrátě či odcizení dokladů navíc dostanete i jednorázový příspěvek na vedlejší náklady spojené s vyřízením nových dokladů v paušální výši 500 Kč. Náklady na opětovné vydání dokladů (tj. poplatky příslušným úřadům) uhradíme také.

Maximální počet plnění je 3x ročně.
*Při ztrátě nebo odcizení mobilního telefonu, zneužití mobilního telefonu, pojištění nákupu zboží prostřednictvím internetu a pojištění elektronických plateb maximální počet plnění je 1x ročně.

V případě ztráty elektroniky, šperků a hodinek je limit ve výši 50 % pořizovací ceny ztracené věci, maximálně však ve výši 5 000 Kč. V případě ztráty či odcizení ostatních osobních věcí kryjeme do výše 50 000 Kč.

Pojištění nákupu zboží se vztahuje pouze na zboží, které bylo zakoupeno jako nové, jehož cena byla prokazatelně uhrazena, a které bylo součástí jedné objednávky v minimální souhrnné hodnotě 500 Kč po uplatnění všech slev/kuponů a včetně nákladů na dopravu. Sídlo prodávajícího musí být v EU, Austrálii, Islandu, Izraeli, Japonsku, Kanadě, Norsku, Novém Zélandu, Švýcarsku, USA nebo Velké Británii.
podmínky
 • být držitelem Hello kreditu
 • karta nebyla trvale blokovaná do dne přistoupení, včetně dne přistoupení
 
cena pojištění
 • 89 Kč měsíčně
MOŽNÉ PRO PRODUKTY