Další skupinová pojištění - Pojištění výdajů Hello půjčka

Řekněte Hello
klidu a pohodě

S naším pojištěním si můžete v klidu vychutnávat život, aniž by vás musel děsit strach z nepříjemných událostí. Věčné zdraví a práci vám nezajistíme, ale můžeme vám alespoň pomoct se splácením závazků, když vás něco nepříjemného potká.

Dejte
Goodbye
nejistotě

 
 
Pojištění > Další skupinová pojištění > Pojištění výdajů k Hello půjčce
Pojištění výdajů

S Pojištěním výdajů budete mít jistotu, že nezůstanete bez peněz i v náročných situacích. Díky Pojištění výdajů můžete získáte pojistnou ochranu v případě ztráty zaměstnání, pracovní neschopnosti, invalidity III. stupně nebo úmrtí.

Toto pojištění bylo nabízeno pro Hello půjčku do 10. 3. 2020

existují DVĚ VARIANTY POJIŠTĚNÍ VÝDAJŮ:
Pojištění výdajů
pojistné plnění
Získáte pojistnou ochranu pro případ úmrtí s pojistnou částkou 40 000 Kč, pro případ invalidity III. stupně s pojistnou částkou 40 000 Kč a pro případ pracovní neschopnosti s pojistnou částkou 4 000 Kč/měsíc.
 
podmínky
 • být mladší 65 let
 • nebýt ve starobním ani invalidním důchodu
 • být dle svého vědomí zdráv
 • být zdráv, nebýt v pravidelné lékařské péči ani pod pravidelným lékařským dohledem v důsledku zjištěného chronického onemocnění s trvalým užíváním léků
 • nebýt v pracovní neschopnosti
 
cena pojištění
 • 139 Kč měsíčně
Pojištění výdajů PLUS
pojistné plnění
Získáte pojistnou ochranu pro případ úmrtí s pojistnou částkou 40 000 Kč, pro případ invalidity III. stupně s pojistnou částkou 40 000 Kč, pro případ pracovní neschopnosti s pojistnou částkou 4 000 Kč/měsíc a pro případ ztráty zaměstnání s pojistnou částkou 4 000 Kč/měsíc.
 
podmínky
 • být mladší 65 let
 • nebýt ve starobním ani invalidním důchodu
 • být zdráv, nebýt v pravidelné lékařské péči ani pod pravidelným lékařským dohledem v důsledku zjištěného chronického onemocnění s trvalým užíváním léků
 • nebýt v pracovní neschopnosti
 • být zaměstnán v pracovním poměru dobu neurčitou a být zaměstnán v pracovním poměru nepřetržitě též v předcházejících 12 měsících
 • nebýt ve zkušební době
 • nedal/a jste anebo vám nebyla dána výpověď
 • nezrušil/a jste se zaměstnavatelem okamžitě pracovní poměr ani vám nesměl být zrušen pracovní poměr ze strany zaměstnavatele
 • neobdržel/a jste od zaměstnavatele ani jste nezaslal/a zaměstnavateli návrh na skončení pracovního poměru dohodou
 
cena pojištění
 • 239 Kč měsíčně
MOŽNÉ PRO PRODUKTY
Pojištění poskytuje  BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s., Boudníkova 2506/1, 180 00 Praha 8;  IČ: 25080954;  www.cardif.cz