Pojištění schopnosti splácet úvěr - Hello půjčka

Řekněte Hello
klidu a pohodě

Balíčky pojištění k půjčce:

- Standard

- Standard+

- Master

- Master+

Dejte
Goodbye
nejistotě

 
 
Pro jaké situace platí? Pracovní neschopnost, invalidita II. nebo III. stupně a úmrtí.
Pojistné plnění
Měsíční pojistné plnění v případě pracovní neschopnosti odpovídá výši vaší měsíční splátky. V případě invalidity II. a III. stupně nebo úmrtí výši nesplaceného zůstatku vašeho úvěru.
podmínky
  • být mladší 65 let
  • nebýt v invalidním důchodu (invalidita I. – III. stupně)
 
cena pojištění
  • 7,50 % z měsíční splátky úvěru