Samostatná pojištění - Úrazové pojištění

Řekněte Hello
klidu a pohodě

S naším pojištěním si můžete v klidu vychutnávat život, aniž by vás musel děsit strach z nepříjemných událostí. Věčné zdraví a práci vám nezajistíme, ale můžeme vám alespoň pomoct se splácením závazků, když vás něco nepříjemného potká.

Dejte
Goodbye
nejistotě

 
 
Pojištění > Samostatná pojištění > Úrazové pojištění
Úrazové pojištění

Úrazové pojištění zajistí vás i vaši rodinu v případě pracovní neschopnosti, při pobytu v nemocnici nebo při následné rekonvalescenci, pokud nastane v důsledku úrazu. Vykompenzuje vám ale také ztížené uplatnění v důsledku invalidity III. stupně následkem úrazu a finančně zajistí vaše blízké v případě vašeho úmrtí následkem úrazu.

PRO JAKÉ SITUACE MŮŽETE ZÍSKAT POJISTNOU OCHRANU?
 • hospitalizace následkem úrazu, pojistné plnění je vypláceno od 3. dne hospitalizace
 • rekonvalescence následkem úrazu, pojistné plnění je vypláceno jen v případě, pokud navazuje na min. dvoudenní hospitalizaci, jež je z lékařského hlediska nezbytná
 • pracovní neschopnosti následkem úrazu, pokud trvá alespoň 15 dní
 • invalidity III. stupně následkem úrazu nebo přiznání mimořádných výhod III. stupně následkem úrazu
 • úmrtí následkem úrazu
Úrazové pojištění Single
Plnění pojistné události vzniklé
Do 31.1.2015
Od 1.2.2015
 
přehled pojistného krytí
úmrtí následkem úrazu
200 000 Kč
250 000 Kč
 
invalidita III. stupně následkem úrazu
200 000 Kč
250 000 Kč
 
hospitalizace následkem úrazu
500 Kč/den, max. 30 dní
600 Kč/den, max. 30 dní
 
rekonvalescence následkem úrazu
500 Kč/den, max. 10 dní
600 Kč/den, max. 10 dní
 
pracovní neschopnost následkem úrazu
3 000 Kč/měsíc, max. 6 měsíců
 
cena pojištění
 • 158 Kč měsíčně
Úrazové pojištění Single Plus
Plnění pojistné události vzniklé
Do 31.1.2015
Od 1.2.2015
 
přehled pojistného krytí
úmrtí následkem úrazu
200 000 Kč
250 000 Kč
 
invalidita III. stupně následkem úrazu
200 000 Kč
250 000 Kč
 
hospitalizace následkem úrazu
800 Kč/den, max. 30 dní
1000 Kč/den, max. 30 dní
 
rekonvalescence následkem úrazu
800 Kč/den, max. 10 dní
1000 Kč/den, max. 10 dní
 
pracovní neschopnost následkem úrazu
8 000 Kč/měsíc, max. 6 měsíců
 
cena pojištění
 • 258 Kč měsíčně
Úrazové pojištění Family
Plnění pojistné události vzniklé
Do 31.1.2015
Od 1.2.2015
 
přehled pojistného krytí
Výše pojistného plnění pro klienta/manžela(ku) nebo registrovaného partnera(ku):
 
úmrtí následkem úrazu
200 000 Kč
250 000 Kč
 
invalidita III. stupně následkem úrazu
200 000 Kč
250 000 Kč
 
hospitalizace následkem úrazu
500 Kč/den, max. 30 dní
600 Kč/den, max. 30 dní
 
rekonvalescence následkem úrazu
500 Kč/den, max. 10 dní
600 Kč/den, max. 10 dní
 
pracovní neschopnost následkem úrazu
3 000 Kč/měsíc, max. 6 měsíců
 
Výše pojistného plnění pro děti (max. 3, ve věku od 6 měsíců do 18 let):
 
invalidita III. stupně následkem úrazu
100 000 Kč
125 000 Kč
 
hospitalizace následkem úrazu
250 Kč/den, max. 30 dní
300 Kč/den, max. 30 dní
 
rekonvalescence následkem úrazu
250 Kč/den, max. 10 dní
300 Kč/den, max. 10 dní
 
cena pojištění
 • 258 Kč měsíčně
Podmínky
(pro všechna pojištění společně)
 • být mladší 65 let
 • nebýt ve starobním důchodu a nebýt invalidní (invalidita I. – III. stupně)
MOŽNÉ PRO PRODUKTY
DŮLEŽITÉ DOKUMENTY
Pojištění sjednané ke Kreditní kartě
Historicky poskytované úrazové pojištění
Sjednáním historicky poskytovaného úrazového pojištění bylo možné získat ochranu pro vás a vaší rodinu v případě:
 • hospitalizace následkem úrazu
 • invalidity III. stupně následkem úrazu
 • smrti následkem úrazu
Úrazové pojištění Standard
pojistné plnění
Získáte pojistnou ochranu ve výši 500 000 Kč pro případ plné invalidity nebo smrti následkem úrazu, 800 Kč plnění za každý den hospitalizace následkem úrazu od třetího dne pobytu v nemocnici.
 
cena pojištění
 • 150 Kč měsíčně
Úrazové pojištění Rodina
pojistné plnění
Současně s vámi budou moci být pojištěni i vaše děti a partner. Partner i vy budete mít krytí ve stejném rozsahu jako v pojištění Standard, děti poloviční. V rámci jedné smlouvy mohou být pojištěni 2 dospělí a až 3 děti.
 
cena pojištění
 • 292 Kč měsíčně
Podmínky
(pro všechna pojištění společně)
 • být mladší 65 let
 • nebýt ve starobním důchodu a nebýt invalidní (invalidita I. – III. stupně)
Historicky poskytováno pro produkty