3 FÁZE PROGRAMU HELLO ZEMĚ

 

NOMINACE

Ze všech přihlášek do letošních Cen SDGs 2022 jsme vybrali  15 projektů, které si podle nás nejvíc zaslouží naši finanční podporu.
 

HLASY ZAMĚSTNANCŮ

V srpnu posunuly hlasy našich zaměstnanců 10 projektů do finálového kola.
 

FINÁLOVÉ HLASOVÁNÍ

Naši klienti během září rozhodli o 3 vítězných projektech, které jsme vyhlásili 13. října v rámci slavnostního předání Cen SDGs 2022.

1 000 000 KČ SI V ROCE 2022 MEZI SEBOU ROZDĚLILY TYTO PROJEKTY:

 
Školní les (500 tis. Kč)
 
H2Ospodař (300 tis. Kč)
 
Sociální klinika: Pomáháme lidem vystrčit hlavu nad hladinu (200 tis. Kč)

 
JAK POMÁHAJÍ VÍTĚZNÉ PROJEKTY MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU?
Školní les

Učení praxí a v reálném prostředí posiluje vztah dětí k přírodě a vede je k ekologicky odpovědnému jednání a udržitelnému způsobu života.

Cílem projektu je, aby se žáci škol učili venku, učili se praxí a docházelo k propojování předmětů. V ČR již existuje několik školních lesíků, kde si žáci sami určují jeho podobu, sázejí, pozorují, jak jim les roste, které druhy zvládají klimatickou změnu a sucha aj. Děti se tak učí samy rozhodovat a pracovat s chybou. Školní lesy mají přibližně kolem půl hektaru a jsou to zároveň ostrůvky biodiverzity v moři monokultur. Projekt se snaží rozjet další školní lesy ve spolupráci s městy a lesními společnostmi.

H2Ospodař

Edukovat děti, ale i širokou veřejnost o významu pitné vody a motivovat je k šetrnějšímu hospodaření s ní.

Projekt H2Ospodař připravuje a prezentuje aktivity v oblasti hospodaření s vodou pro školy, veřejnost i instituce. Původní cíl projektu bylo vytvoření interaktivní putovní výstavy o koloběhu pitné vody a lepším hospodaření s vodou v domácnostech i v přírodě. S touto výstavou se každý rok účastní několika desítek akcí. Pravidelně také navštěvují ZŠ a SŠ a nově usilují o to stát se informační a vzdělávací platformou zaměřenou na šetrné zacházení s vodou.

Sociální klinika: Pomáháme lidem vystrčit hlavu nad hladinu

Kvalitní terapeutické služby lidem, kteří se nacházejí v náročné životní situaci a nemohou si tyto služby z finančních důvodů dovolit.

Projekt zajišťuje účinnou a kvalitní terapeutickou podporu klientům ze sociálně znevýhodněného prostředí, kteří procházejí tíživou životní a ekonomickou situací a mají zájem ji aktivně řešit. Projekt poskytuje dvě služby. První službou je krátkodobá terapie, která je poskytována formou maximálně 12 sezení v průběhu 6–9 měsíců za symbolický poplatek dle individuálních možností klienta. Druhou službou jsou 3 online konzultace zdarma především pro lidi pracující tzv. v první linii a pro osoby pečující o své blízké. Svým zaměřením projekt přispívá k dobrému duševnímu zdraví české společnosti.

Pořadí 10 finálových projektů programu Hello Země 2022

Hello Země

Nejsou to ale pouze udržitelné projekty, které podporujeme.
K zodpovědnému způsobu života se snažíme motivovat nejen naše zaměstnance, partnery, ale i klienty.

V roce 2021 jsme v rámci programu Hello Země finančně podpořili tyto projekty:
Sázíme budoucnost

Připravit naši zemi na změny klimatu a vysadit do polí, zahrad a měst 10 milionů stromů během pěti let

Iniciativa Sázíme budoucnost propojuje a podporuje všechny, kteří v České republice sázejí či plánují sázet stromy. Jejím cílem je vysadit 10 milionů stromů mimo les. Pro zdravější krajinu plnou života a města odolnější k dopadům změny klimatu, jako je horko, sucho, eroze nebo přívalové deště. Lidem nabízí metodickou pomoc s přípravou výsadby, finance na její zajištění a následnou péči o zeleň nebo lepší zákony na ochranu stromů. „Tvoříme unikátní databázi míst, kde se sází budoucnost. Za dva roky naší práce se podařilo zapojit 38 tisíc lidí, kteří zaregistrovali přes 1,1 milionu stromů,“ říká strategický ředitel Nadace Partnerství Miroslav Kundrata. Získané finance letos poputují na obnovu zeleně, kterou zničilo jihomoravské tornádo.

D.O.M.A.

Aby bylo dobře seniorům i těm, kteří o ně pečují

Klienti nežijí u nás v práci, my pracujeme u nich doma. To je heslo na zdi jednoho domova pro seniory v USA. A program D.O.M.A. usiluje o to, aby podobné nastavení převládalo i v českých zařízeních. „Název programu skrývá slova Důstojnost, Otevřenost, Management a Atmosféra a právě to jsou čtyři základní pilíře, na kterých stojí kvalitní péče o seniory a kvalitní podmínky pro ty, kteří o ně pečují. V domovech působíme přibližně půl roku a společně s jeho vedením hledáme cesty, aby tam lidé cítili jako doma,“ říká zakladatelka projektu Simona Bagarová, kterou k založení programu motivovala vlastní negativní zkušenost s péčí v domově, kde působila jako dobrovolník. 

Přístup k půdě pro drobné ekologické zemědělce

Aby byla půda živá, zdravá a úrodná v rukou malých ekologických zemědělců

Posláním Nadace Pro půdu je svěřovat půdu do péče ekologickým zemědělcům a chránit ji před degradováním a spekulativními nákupy. Z tohoto důvodu získává pozemky do nadační správy a společně s farmáři usiluje o to, aby byla půda v co nejlepším stavu. „Na půdu nahlížíme jako na dar, o který je třeba pečovat. Rádi bychom viděli půdu a krajinu, ke které se zemědělci chovají šetrně a s úctou a ze které vznikají kvalitní potraviny pro místní lidi,“ říká Miloslav Knížek, zakladatel Nadace pro půdu.

Návštěvy POTMĚ

Spojit zaměstnávání zrakově postižených se službou pro seniory a jejich blízké

Návštěvy POTMĚ spojují službu pro seniory se zaměstnáváním handicapovaných. Zrakově postižení návštěvníci docházejí na návštěvy seniorů do domácností a pobytových zařízení a tráví s nimi čas smysluplnými činnostmi - povídáním, hudbou, hraním her nebo četbou. Návštěvy POTMĚ od roku 2018 spojily na 30 slabozrakých a nevidomých, kteří docházejí na pravidelné návštěvy za seniory. „Cílem služby je nabídnout lidem, jež mohou trápit pocity osamělosti a zbytečnosti, zábavu a rozptýlení,“ říká koordinátorka projektu Anna Burdová.

VR Vitalis

Rehabilitací ve virtuální realitě pomáhat pacientům i fyzioterapeutům

VR Vitalis je rehabilitace ve virtuální realitě pro pacienty po operaci, úrazu či při nemoci. Pacienti se tak mohou k rehabilitaci dostat mnohem rychleji, cvičení je pro ně zajímavé a často zapomenou i na bolest a nepříjemné pocity. VR Vitalis řeší také nedostatek kvalitních fyzioterapeutů a pomáhá rehabilitačním zařízením navýšit kapacitu. „Připravujeme projekt na moduly pro pacienty s Parkinsonovou chorobou a další diagnózy. Zájem projevily i domovy pro seniory pro aktivizaci svých klientů,“ dodává jednatelka Jana Trdá.