3 FÁZE PROGRAMU HELLO ZEMĚ

 

NOMINACE

Ze všech přihlášek do letošních Cen SDGs 2022 jsme vybrali  15 projektů, které si podle nás nejvíc zaslouží naši finanční podporu.
 

HLASY ZAMĚSTNANCŮ

V srpnu posunuly hlasy našich zaměstnanců 10 projektů do finálového kola.
 

FINÁLOVÉ HLASOVÁNÍ

Od 5. září může každý z našich klientů přes internetové bankovnictví dát svůj hlas 3 z těchto 10 projektů. Tři vítězné projekty vyhlásíme 13. října v rámci slavnostního předání Cen SDGs 2022.

Hello Země
V roce 2022 rozdělíme mezi 3 vítězné projekty 1 000 000 Kč.
Vyberte 3 z těchto 10 projektů a dejte jim svůj hlas prostřednictvím on-line hlasovacího formuláře. Najdete ho od 5. 9. ve svém internetovém bankovnictví ve zprávách z banky.

 
10 finálových projektů programu Hello Země 2022
H2Ospodař

Edukovat děti, ale i širokou veřejnost o významu pitné vody a motivovat je k šetrnějšímu hospodaření s ní.

Projekt H2Ospodař připravuje a prezentuje aktivity v oblasti hospodaření s vodou pro školy, veřejnost i instituce. Původní cíl projektu bylo vytvoření interaktivní putovní výstavy o koloběhu pitné vody a lepším hospodaření s vodou v domácnostech i v přírodě. S touto výstavou se každý rok účastní několika desítek akcí. Pravidelně také navštěvují ZŠ a SŠ a nově usilují o to stát se informační a vzdělávací platformou zaměřenou na šetrné zacházení s vodou.

Solidární síť podniků otevřených lidem v nouzi

Motivovat společnost k solidaritě s lidmi bez domova a v nouzi.

Projekt podporuje společnost v solidaritě s lidmi bez domova. Hlavní činností organizace je síť kaváren, restaurací a dalších podniků, které nabízí drobnou pomoc lidem v nouzi. Tato síť řeší i nedostupnost základní infrastruktury v Praze, jako je například přístup na toaletu nebo k vodě či nabití telefonu. Síť podniků nabízí i vouchery pro lidi v nouzi (na oběd, kávu, divadlo aj.), které může předplácet veřejnost. Projekt aktuálně spojuje 19 kaváren, restaurací, komunitních center, obchodů a divadlo v 7 městských částech Prahy. Nabízí 107 služeb zdarma a 15 typů voucherů pro lidi v nouzi. Cílem je rozšířit solidární síť do většiny městských částí.

Nepanikař

Komplexní psychologická pomoc zejména pro mladou generaci s využitím mobilní aplikace.

Projekt se zaměřuje hlavně na mladé lidi a děti, protože ty to mají s vyhledáním odborné pomoci v Česku asi nejtěžší. Zprostředkovává jim bezpečné prostředí, kde mohou sdílet své problémy a motivuje je k hledání oporné sítě v jejich okolí. Projekt k tomu využívá tyto možnosti: mobilní aplikaci „Nepanikař“ (7 modulů zaměřených na druhy duševního onemocnění – 400 tis. stažení a překlad do 10 jazyků), chat, mail poradnu a workshopy na ZŠ, SŠ a VŠ s cílem předat mladým lidem myšlenku, že je v pořádku říci si o pomoc.

První chytrá logistika na kávovou sedlinu v Evropě

Svoz kávové sedliny z kaváren a firem a její následné ekologické využití.

Cílem projektu je zkvalitnit třídění komunálního odpadu a snížit uhlíkovou stopu na území Prahy. Projekt poskytuje odpadovou službu kavárnám, firmám a dalším institucím, v rámci které zajišťuje svoz kávové sedliny prostřednictvím elektrického cargo kola. Daná organizace shromažďuje vyprodukovanou sedlinu do „smart košů“ s integrovaným čipem, který monitoruje stav zaplnění koše. Prostřednictvím aplikace propojené se „smart koši“ má pak řidič kola přehled o tom, zda je třeba sedlinu již svézt do komunitní zahrady či nikoliv. V komunitních zahradách najde sedlina další využití jako hnojivo při pěstování hlívy ústřičné.

Sociální klinika: Pomáháme lidem vystrčit hlavu nad hladinu

Kvalitní terapeutické služby lidem, kteří se nacházejí v náročné životní situaci a nemohou si tyto služby z finančních důvodů dovolit.

Projekt zajišťuje účinnou a kvalitní terapeutickou podporu klientům ze sociálně znevýhodněného prostředí, kteří procházejí tíživou životní a ekonomickou situací a mají zájem ji aktivně řešit. Projekt poskytuje dvě služby. První službou je krátkodobá terapie, která je poskytována formou maximálně 12 sezení v průběhu 6–9 měsíců za symbolický poplatek dle individuálních možností klienta. Druhou službou jsou 3 online konzultace zdarma především pro lidi pracující tzv. v první linii a pro osoby pečující o své blízké. Svým zaměřením projekt přispívá k dobrému duševnímu zdraví české společnosti.

Školní les

Učení praxí a v reálném prostředí posiluje vztah dětí k přírodě a vede je k ekologicky odpovědnému jednání a udržitelnému způsobu života.

Cílem projektu je, aby se žáci škol učili venku, učili se praxí a docházelo k propojování předmětů. V ČR již existuje několik školních lesíků, kde si žáci sami určují jeho podobu, sázejí, pozorují, jak jim les roste, které druhy zvládají klimatickou změnu a sucha aj. Děti se tak učí samy rozhodovat a pracovat s chybou. Školní lesy mají přibližně kolem půl hektaru a jsou to zároveň ostrůvky biodiverzity v moři monokultur. Projekt se snaží rozjet další školní lesy ve spolupráci s městy a lesními společnostmi.

Včely do firem

Umístění včelstev v úlech do společností a případné zapojení zaměstnanců a managementu do tohoto projektu.

VČELÍN nabízí firmám na jejich pozemcích a budovách udržitelný způsob včelaření, a to i za pomoci termosolárních úlů, které se dokáží obejít bez používání široce rozšířených chemických léčiv. Společnosti umístěním včelstev podporují opylování v jejich okolí. Včelaři se o včelstva starají, ale nabízejí i zaměstnancům z firem možnost vyzkoušet si včelaření. Dále také dodávají společnostem jejich med v přizpůsobených sklenicích pro jejich zaměstnance, zákazníky či partnery. Umístění včelstev do firemního prostředí pomáhá obecně zvyšovat povědomí o důležitosti včelařství a jeho problémech.

Začni učit!

Projekt Začni učit! provází zájemce o učitelství a začínající učitele na jejich cestě do školství – protože jen motivovaní učitelé mohou mít motivované žáky.

Podle MŠMT chybí v ČR přinejmenším 6 000 učitelů a polovině těch, kteří učí, hrozí vyhoření. Cílem projektu je dostat do školství motivované lidi z nejrůznějších oborů, pomoct začínajícím učitelům ve školství setrvat a také pečovat o ty, kteří již učí. Prostřednictvím Interaktivního průvodce se zájemci o učitelství dozvědí, jaké vzdělání si musí doplnit, pokud chtějí zamířit do školství. Díky programu Zkus učit! si mohou na týden vyzkoušet, jaké to je být učitelem. Na jeho základě se tak lépe rozhodnou, zda je to pro ně to pravé. Programy pro začínající učitele podporují mladé pedagogy v začátcích jejich kariéry. Nabízí jim možnost dalšího vzdělávání, podpory i rozvoje.

Zapomenuté děti

Pomoc a podpora dětem a rodinám vězněných rodičů.

V ČR neexistuje žádná systémová podpora a péče pro děti a rodiny vězněných rodičů. Důsledkem uvěznění je například ekonomická a sociální chudoba, stigmatizace, duševní i fyzické strádání a poškození rodinných pout, především vztahu odsouzeného rodiče a dítěte. Projekt se snaží snížit tyto negativní dopady na dítě celou řadou aktivit (např. letní pobytové tábory pro děti odsouzených, volnočasové aktivity, organizace setkání s inspirativními osobnostmi, mentoring odsouzených rodičů aj.).

Život v kufříku

Každé dítě má právo znát svůj životní příběh. Odložené děti se díky kufříkům dozví kus svojí minulosti.

Ročně se až 500 miminek odloží či je odebráno matce přímo v porodnici, a putují tak do náhradní rodinné péče. Projekt „Život v kufříku“ se stará o uchovávání vzpomínek na začátek života těchto dětí. Dozví se, jak vypadaly, když přišly na svět, kdo je choval v náruči, s čím si hrály atd. To je pro ně nesmírně důležité zejména v období hledání vlastní identity. Do projektu jsou zapojeni lékaři a zdravotní sestry v 60 porodnicích po celé zemi, pěstouni a adoptivní rodiny i ochotní dobrovolníci. Kufříky jsou i vzkazem pro každé odložené dítě: Jsi pro nás důležitý a stál jsi nám za to, abychom pro tebe tohle všechno připravili.

V roce 2021 jsme v rámci programu Hello Země finančně podpořili tyto projekty:
Sázíme budoucnost

Připravit naši zemi na změny klimatu a vysadit do polí, zahrad a měst 10 milionů stromů během pěti let

Iniciativa Sázíme budoucnost propojuje a podporuje všechny, kteří v České republice sázejí či plánují sázet stromy. Jejím cílem je vysadit 10 milionů stromů mimo les. Pro zdravější krajinu plnou života a města odolnější k dopadům změny klimatu, jako je horko, sucho, eroze nebo přívalové deště. Lidem nabízí metodickou pomoc s přípravou výsadby, finance na její zajištění a následnou péči o zeleň nebo lepší zákony na ochranu stromů. „Tvoříme unikátní databázi míst, kde se sází budoucnost. Za dva roky naší práce se podařilo zapojit 38 tisíc lidí, kteří zaregistrovali přes 1,1 milionu stromů,“ říká strategický ředitel Nadace Partnerství Miroslav Kundrata. Získané finance letos poputují na obnovu zeleně, kterou zničilo jihomoravské tornádo.

D.O.M.A.

Aby bylo dobře seniorům i těm, kteří o ně pečují

Klienti nežijí u nás v práci, my pracujeme u nich doma. To je heslo na zdi jednoho domova pro seniory v USA. A program D.O.M.A. usiluje o to, aby podobné nastavení převládalo i v českých zařízeních. „Název programu skrývá slova Důstojnost, Otevřenost, Management a Atmosféra a právě to jsou čtyři základní pilíře, na kterých stojí kvalitní péče o seniory a kvalitní podmínky pro ty, kteří o ně pečují. V domovech působíme přibližně půl roku a společně s jeho vedením hledáme cesty, aby tam lidé cítili jako doma,“ říká zakladatelka projektu Simona Bagarová, kterou k založení programu motivovala vlastní negativní zkušenost s péčí v domově, kde působila jako dobrovolník. 

Přístup k půdě pro drobné ekologické zemědělce

Aby byla půda živá, zdravá a úrodná v rukou malých ekologických zemědělců

Posláním Nadace Pro půdu je svěřovat půdu do péče ekologickým zemědělcům a chránit ji před degradováním a spekulativními nákupy. Z tohoto důvodu získává pozemky do nadační správy a společně s farmáři usiluje o to, aby byla půda v co nejlepším stavu. „Na půdu nahlížíme jako na dar, o který je třeba pečovat. Rádi bychom viděli půdu a krajinu, ke které se zemědělci chovají šetrně a s úctou a ze které vznikají kvalitní potraviny pro místní lidi,“ říká Miloslav Knížek, zakladatel Nadace pro půdu.

Návštěvy POTMĚ

Spojit zaměstnávání zrakově postižených se službou pro seniory a jejich blízké

Návštěvy POTMĚ spojují službu pro seniory se zaměstnáváním handicapovaných. Zrakově postižení návštěvníci docházejí na návštěvy seniorů do domácností a pobytových zařízení a tráví s nimi čas smysluplnými činnostmi - povídáním, hudbou, hraním her nebo četbou. Návštěvy POTMĚ od roku 2018 spojily na 30 slabozrakých a nevidomých, kteří docházejí na pravidelné návštěvy za seniory. „Cílem služby je nabídnout lidem, jež mohou trápit pocity osamělosti a zbytečnosti, zábavu a rozptýlení,“ říká koordinátorka projektu Anna Burdová.

VR Vitalis

Rehabilitací ve virtuální realitě pomáhat pacientům i fyzioterapeutům

VR Vitalis je rehabilitace ve virtuální realitě pro pacienty po operaci, úrazu či při nemoci. Pacienti se tak mohou k rehabilitaci dostat mnohem rychleji, cvičení je pro ně zajímavé a často zapomenou i na bolest a nepříjemné pocity. VR Vitalis řeší také nedostatek kvalitních fyzioterapeutů a pomáhá rehabilitačním zařízením navýšit kapacitu. „Připravujeme projekt na moduly pro pacienty s Parkinsonovou chorobou a další diagnózy. Zájem projevily i domovy pro seniory pro aktivizaci svých klientů,“ dodává jednatelka Jana Trdá.