3 FÁZE PROGRAMU HELLO ZEMĚ

 

NOMINACE

Ze všech přihlášek do letošních Cen SDGs 2022 vybereme 15 projektů, které by si zasloužily naši finanční podporu.
 

HLASY ZAMĚSTNANCŮ

V srpnu posunou hlasy našich zaměstnanců 10 projektů do finálového kola.
 

FINÁLOVÉ HLASOVÁNÍ

Během září mohou o projektech hlasovat všichni naši klienti, kteří mají uzavřené Hello spoření. Vítěze vyhlásíme 13. října v rámci slavnostního předání Cen SDGs 2022.

Hello Země
Jakou částkou jsme podpořili projekty v roce 2021?
CELKEM jsme MEZI NĚ ROZDĚLili
2 113 000 Kč

 
VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ & DARY
Sázíme budoucnost
  Získává dar: 739 000 Kč

Připravit naši zemi na změny klimatu a vysadit do polí, zahrad a měst 10 milionů stromů během pěti let

Iniciativa Sázíme budoucnost propojuje a podporuje všechny, kteří v České republice sázejí či plánují sázet stromy. Jejím cílem je vysadit 10 milionů stromů mimo les. Pro zdravější krajinu plnou života a města odolnější k dopadům změny klimatu, jako je horko, sucho, eroze nebo přívalové deště. Lidem nabízí metodickou pomoc s přípravou výsadby, finance na její zajištění a následnou péči o zeleň nebo lepší zákony na ochranu stromů. „Tvoříme unikátní databázi míst, kde se sází budoucnost. Za dva roky naší práce se podařilo zapojit 38 tisíc lidí, kteří zaregistrovali přes 1,1 milionu stromů,“ říká strategický ředitel Nadace Partnerství Miroslav Kundrata. Získané finance letos poputují na obnovu zeleně, kterou zničilo jihomoravské tornádo.

D.O.M.A.
  Získává dar: 528 000 Kč

Aby bylo dobře seniorům i těm, kteří o ně pečují

Klienti nežijí u nás v práci, my pracujeme u nich doma. To je heslo na zdi jednoho domova pro seniory v USA. A program D.O.M.A. usiluje o to, aby podobné nastavení převládalo i v českých zařízeních. „Název programu skrývá slova Důstojnost, Otevřenost, Management a Atmosféra a právě to jsou čtyři základní pilíře, na kterých stojí kvalitní péče o seniory a kvalitní podmínky pro ty, kteří o ně pečují. V domovech působíme přibližně půl roku a společně s jeho vedením hledáme cesty, aby tam lidé cítili jako doma,“ říká zakladatelka projektu Simona Bagarová, kterou k založení programu motivovala vlastní negativní zkušenost s péčí v domově, kde působila jako dobrovolník. 

Přístup k půdě pro drobné ekologické zemědělce
  Získává dar: 423 000 Kč

Aby byla půda živá, zdravá a úrodná v rukou malých ekologických zemědělců

Posláním Nadace Pro půdu je svěřovat půdu do péče ekologickým zemědělcům a chránit ji před degradováním a spekulativními nákupy. Z tohoto důvodu získává pozemky do nadační správy a společně s farmáři usiluje o to, aby byla půda v co nejlepším stavu. „Na půdu nahlížíme jako na dar, o který je třeba pečovat. Rádi bychom viděli půdu a krajinu, ke které se zemědělci chovají šetrně a s úctou a ze které vznikají kvalitní potraviny pro místní lidi,“ říká Miloslav Knížek, zakladatel Nadace pro půdu.

Návštěvy POTMĚ
  Získává dar: 317 000 Kč

Spojit zaměstnávání zrakově postižených se službou pro seniory a jejich blízké

Návštěvy POTMĚ spojují službu pro seniory se zaměstnáváním handicapovaných. Zrakově postižení návštěvníci docházejí na návštěvy seniorů do domácností a pobytových zařízení a tráví s nimi čas smysluplnými činnostmi - povídáním, hudbou, hraním her nebo četbou. Návštěvy POTMĚ od roku 2018 spojily na 30 slabozrakých a nevidomých, kteří docházejí na pravidelné návštěvy za seniory. „Cílem služby je nabídnout lidem, jež mohou trápit pocity osamělosti a zbytečnosti, zábavu a rozptýlení,“ říká koordinátorka projektu Anna Burdová.

VR Vitalis
  Získává dar: 106 000 Kč

Rehabilitací ve virtuální realitě pomáhat pacientům i fyzioterapeutům

VR Vitalis je rehabilitace ve virtuální realitě pro pacienty po operaci, úrazu či při nemoci. Pacienti se tak mohou k rehabilitaci dostat mnohem rychleji, cvičení je pro ně zajímavé a často zapomenou i na bolest a nepříjemné pocity. VR Vitalis řeší také nedostatek kvalitních fyzioterapeutů a pomáhá rehabilitačním zařízením navýšit kapacitu. „Připravujeme projekt na moduly pro pacienty s Parkinsonovou chorobou a další diagnózy. Zájem projevily i domovy pro seniory pro aktivizaci svých klientů,“ dodává jednatelka Jana Trdá.

JEŠTĚ NEMÁTE HELLO SPOŘENÍ?

Založte si ho online za 5 minut. Odměnou Vám bude krom dobrého pocitu i jeden z trvale nejlepších úroků na trhu.