ZÁJEM O PRODUKT Hello bank!
Údaje o klientovi:
Do zprávy prosím uveďte typ produktu, příp. preferovaný čas volání klientovi. Klienta budeme telefonicky kontaktovat ihned po přijetí požadavku, v pracovních dnech od 8 do 17 hodin. Zprostředkovatele budeme kontaktovat o výsledku žádosti po jejím pořízení.
Pro úspěšné zpracování kontaktu je potřeba připojit Souhlas se sdílením informací mezi zprostředkovatelem a bankou. Kompletně vyplněný dokument musí být podepsaný klientem a v naskenované podobě přiložen k žádosti o kontakt. Bez tohoto souhlasu nemůžeme sdělovat zprostředkovateli jakékoliv informace o stavu či výsledku žádosti o produkt.