Pravidla soutěže
„Do práce na kole“
Kdo soutěž pořádá?
Soutěž pořádá společnost BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, se sídlem Paříž, bd Haussmann 1, 75009, Francie, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Obchodním soudem v Paříži pod č. 542 097 902 (1954B09790), jednající v České republice prostřednictvím BNP Paribas Personal Finance SA, odštěpného závodu, zapsaného v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, odd. A, vl. 77003 se sídlem Karla Engliše 5/3208, 150 00 Praha 5, IČO 03814742, která používá obchodní značku Hello Bank! by Cetelem (dále jen „Banka“ nebo „my“).
Kdy a kde soutěž probíhá?
Soutěž proběhne od 12. do 28. 4. 2019 na blogu https://blog.hellobank.cz/
Kdo může soutěžit?
Soutěže se může zúčastnit široká veřejnost starší 18 let a svéprávná, která v období od 12. do 28. 4. odpoví na soutěžní otázku, která je součástí článku „Jak do Práce? Do práce na kole!“ (dále jen „soutěžící“).
Každý soutěžící může zaslat pouze jednu odpověď.
Ze soutěže jsou vyřazeni současní naši zaměstnanci nebo jejich rodinní příslušníci a klienti, kteří jsou v době konání soutěže v prodlení s úhradou splátky či jiného dluhu vůči nám. Stejně tak se výhra nepředá v případě, že organizátor soutěže zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.
Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly a zavazuje se je plně dodržovat.
Jak se zapojit do soutěže?
Pro účast v soutěži je potřeba zaslat odpověď na soutěžní otázku z článku „Jak do práce? Do práce na kole!“ na emailovou adresu dopracenakole@hellobank.cz
O co se hraje?
Hrajeme o 3 poukazy (každý v hodnotě 10 000 Kč) do prodejen Author.
Kdo získá výhru?
Soutěžící, kteří správně zodpoví soutěžní otázku, budou zařazeni do řádného slosování, které proběhne po skončení soutěže, nejpozději do 3. 5. 2019 v sídle společnosti BNP Paribas Personal Finance SA, odštěpný závod, Karla Engliše 5/3205, 150 00 Praha 5. Losování proběhne náhodným výběrem prostřednictvím aplikace https://www.random.org za účasti minimálně tří zástupců provozovatele určených podle jeho interních pravidel.
Jak se dozvíte, že jste vyhráli?
Výherci budou o výhře informováni prostřednictvím emailu, ze kterého zaslali odpověď na soutěžní otázku nejpozději do 3. 5. 2019. V rámci e-mailu budou výherci sděleny všechny potřebné informace k předání výhry. Nebude-li možné získat od soutěžícího potřebné údaje pro předání výhry do 10. 5. 2019, ztrácí nárok na výhru. V takovém případě bude vylosován další soutěžící, který splnil pravidla soutěže.
Zapojením do soutěže soutěžící souhlasí, že v případě, že se stane výhercem, může být zveřejněno jeho jméno ve formátu „Jan N. z Ostravy“ na našich webových stránkách nebo na blogu Hello bank!
Jak budou výhry zdaněny?
Ceny podléhají zdanění dle daňových předpisů ČR. Daň odvede pořadatel soutěže. Účastí nevzniká soutěžícímu právní nárok na výhru v soutěži.
Pár formalit na závěr…
Účastí v soutěži nevzniká soutěžícímu právní nárok na výhru.
Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo upravit pravidla soutěže, dobu jejího trvání, případně soutěž předčasně ukončit. Změny budou oznámeny uveřejněním na www.hellobank.cz.