Pravidla soutěže
o lístky na Fed Cup
1. Provozovatelem soutěže je společnost BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, na adrese bd Haussmann 1, 75009 Paříž, Francie, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Obchodním soudem v Paříži pod č. 542 097 902 (1954B09790), jednající v České republice prostřednictvím BNP Paribas Personal Finance SA, odštěpný závod se sídlem na adrese Karla Engliše 5/3208, 150 00 Praha 5, IČO 03814742 (dále jen „provozovatel“).
2. Soutěž proběhne v období od 31. 10. 2018 do 1. 11. 2018 na facebookové stránce Hello bank ČR.
3. Do soutěže budou zařazeni všichni, kteří splní podmínky soutěže, dále jen „soutěžící“. Soutěžícím se může stát plně svéprávná fyzická osoba, starší 18 let, a trvalým bydlištěm nebo s adresou pro doručování na území České republiky. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci provozovatele soutěže, jakož i osoby jim blízké dle § 22 zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník). V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedené společnosti, nebo rodinný příslušník, výhra se nepředá. Stejně tak se výhra nepředá v případě, že provozovatel zjistí podvodné nebo nekalé jednání ze strany některého ze soutěžících či jiné osoby, které dopomohlo danému soutěžícímu k získání výhry. V případě oprávněného podezření provozovatele na takové jednání bude výhra předána poté, kdy se takové jednání neprokáže. V případě, že výherce odmítne poskytnout v takovém případě provozovateli potřebnou součinnost, výhra mu nebude předána.
4. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.
5. Podmínkou soutěže je napsat do komentářů pod soutěžním postem odpověď na soutěžní otázku. Každý soutěžící může odpovědět pouze jednou.
6. Po skončení soutěže vylosujeme ze správných odpovědí 2 soutěžící, kteří splnili podmínky soutěže. Losování proběhne náhodným výběrem prostřednictvím aplikace https://www.random.org za účasti minimálně tří zástupců provozovatele určených podle jeho interních pravidel. První vylosovaný soutěžící získává 2 lístky na Fed Cup 10. 11. 2018 v O2 areně Praha a druhý vylosovaný soutěžící získává 2 lístky na 11. 11. 2018.
7. Vyhodnocení soutěže proběhne v sídle provozovatele soutěže 2. 11. 2018. Výherci budou o výhře vyrozuměni prostřednictvím soukromé zprávy na Facebooku, pokud jejich profil umožňuje ji zaslat nebo v odpovědi na svůj komentář pod soutěžním postem. Vyrozumění proběhne nejpozději do 2. 11. 2018 a v rámci něho budou výhercům sděleny všechny potřebné informace k předání výhry. Nebude-li možné získat od soutěžícího potřebné údaje pro předání výhry do 5. 11. 2018, ztrácí nárok na výhru. V takovém případě bude vylosován další soutěžící, který splnil pravidla soutěže.
8. Zapojením do soutěže soutěžící souhlasí, že v případě, že se stane výhercem, může být zveřejněno jeho uživatelské jméno na facebookové stránce Hello bank ČR v postu obsahujícím vyhodnocení soutěže.
9. Ceny podléhají zdanění dle daňových předpisů ČR. Daň odvede provozovatel soutěže. Účastí nevzniká účastníkovi právní nárok na výhru v soutěži.
10. Provozovatel je oprávněn soutěž kdykoliv bez náhrady ukončit či zrušit, stejně tak jako změnit kdykoliv a jakýmkoliv způsobem tato pravidla.
11. Provozovatel soutěže prohlašuje, že společnost Facebook je kompletně osvobozena od závazků každým účastníkem a že tato soutěž není žádný způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook a nijak s ní nesouvisí.