Pravidla soutěže
„Hello Nová Karolina!“
Kdo soutěž pořádá?
Soutěž pořádá společnost BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, se sídlem Paříž, bd Haussmann 1, 75009, Francie, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Obchodním soudem v Paříži pod č. 542 097 902 (1954B09790), jednající v České republice prostřednictvím BNP Paribas Personal Finance SA, odštěpného závodu, zapsaného v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, odd. A, vl. 77003 se sídlem Karla Engliše 5/3208, 150 00 Praha 5, IČO 03814742, která používá obchodní značku Hello Bank! by Cetelem (dále jen „Banka“ nebo „my“).
Kdy a kde soutěž probíhá?
Soutěž proběhne dne 6. 2. 2019 na novém kontaktním místě Hello bank! v OC Forum Nová Karolina 2. patro, na adrese Forum Nová Karolina, Jantarová 3344/4, 702 00 Ostrava 2. .
Kdo může soutěžit?
Soutěže se může zúčastnit široká veřejnost starší 18 let a svéprávná, která se bude pohybovat v den konání soutěže na dané adrese a v blízkém okolí pobočky Hello bank! (dále jen „soutěžící“).
Ze soutěže jsou vyřazeni současní naši zaměstnanci nebo jejich rodinní příslušníci a klienti, kteří jsou v době konání soutěže v prodlení s úhradou splátky či jiného dluhu vůči nám. Stejně tak se výhra nepředá v případě, že organizátor soutěže zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.
Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly a zavazuje se je plně dodržovat.
Pravidla soutěže „Hello Nová Karolina!“ budou zveřejněny na webových stránkách www.hellobank.cz a dostupné v den konání soutěže na kontaktním místě Hello bank! v OC Forum Nová Karolina ve 2. patře.
Co je třeba, abyste mohli soutěžit?
Pro účast v soutěži je potřeba vyplnit soutěžní kartičku „Hello Nová Karolina!“, kterou lze získat pouze na kontaktním místě Hello bank! nebo od hostesky v její blízkosti. Soutěžící vyplní požadované údaje do soutěže a odpoví na 3 soutěžní otázky, které jsou uvedeny na soutěžní kartičce.
Soutěžní kartička obsahuje kontaktní údaje soutěžícího: Jméno a příjmení, e-mailovou adresu a souhlas se zpracováním osobních údajů a jejich využití dle GDPR. Registraci do soutěže je možné provést pouze v den konání akce tj. 6. 2. 2019.
O co se hraje?
Výhrou je 1x mobilní telefon iPhone 6s Plus, 2x dvě vstupenky na FED CUP Česká republika vs. Rumunsko dne 9. 2. 2019 a 2x dvě vstupenky na FED CUP Česká republika vs. Rumunsko dne 10. 2. 2019.
Kdo získá výhru?
Soutěžící, kteří zodpovědí všechny 3 soutěžní otázky správně, budou zařazeni do řádného slosování, které proběhne 7. 2. 2019 v sídle společnosti BNP Paribas Personal Finance SA, odštěpný závod, Karla Engliše 5/3205, 150 00 Praha 5. Každý soutěžící může vyhrát pouze jednu výhru.
PPrvní vylosovaný soutěžící získá mobilní telefon iPhone 6s Plus, následně další 4 vylosovaní soutěžící získávají dvě vstupenky na FED CUP Česká republika vs. Rumunsko ve dnech 9. a 10. 2. 2019.
Jak se dozvíte, že jste vyhráli?
Výherci budou o výhře informováni prostřednictvím e-mailu, který soutěžící vyplnili na soutěžní kartičku. Výherci budou kontaktováni nejpozději do 8. 2. 2019. Výherci mobilního telefonu bude výhra předána osobně na kontaktním místě Hello bank! v OC Forum Nová Karolina 2. patro, na adrese Forum Nová Karolina, Jantarová 3344/4, 702 00 Ostrava 2 na základě předešlé dohody. Předání výher proběhne nejpozději do 28. 2. 2019. Výherce je povinen odpovědět na e-mailovou výzvu podle instrukcí uvedených v e-mailu do data 27. 2. 2019, a dohodnout se na převzetí.
V případě, že po určení výherců bude zjištěno, že uvedené kontaktní spojení neexistuje či je uvedeno nesprávně a soutěžícímu tak není možno oznámení o výhře předat, pozbývá soutěžící na výhru nárok a výhra propadá dnem 31. 12. 2018 ve prospěch pořadatele soutěže.
V případě, že doručení výhry bude zmařeno z důvodů na straně výherce (nepřevzetí výhry na pobočce Hello Bank! v Brně anebo neplatná e-mailová adresa), výhra propadá dnem 31. 12. 2018 ve prospěch pořadatele soutěže.
Jak budou výhry zdaněny?
Ceny podléhají zdanění dle daňových předpisů ČR. Daň odvede pořadatel soutěže. Účastí nevzniká soutěžícímu právní nárok na výhru v soutěži.
Pár formalit na závěr…
Účastí v soutěži nevzniká soutěžícímu právní nárok na výhru.
Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo upravit pravidla soutěže, dobu jejího trvání, případně soutěž předčasně ukončit. Změny budou oznámeny uveřejněním na www.hellobank.cz.