Pravidla soutěže
„Hello Rekola!“
Kdo soutěž pořádá?
Soutěž pořádá společnost BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, se sídlem Paříž, bd Haussmann 1, 75009, Francie, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Obchodním soudem v Paříži pod č. 542 097 902 (1954B09790), jednající v České republice prostřednictvím BNP Paribas Personal Finance SA, odštěpného závodu, zapsaného v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, odd. A, vl. 77003 se sídlem Karla Engliše 5/3208, 150 00 Praha 5, IČO 03814742, která používá obchodní značku Hello Bank! by Cetelem (dále jen „Banka“ nebo „my“).
Kdy a kde soutěž probíhá?
Soutěž proběhne dne 21. 3. 2019 na pobočce Hello bank! v Praze, na adrese Karla Engliše 5/3205, 150 00 Praha 5 a na pobočce Hello bank! v Brně, na adrese Palác Kobližná, Kobližná 683/3, 602 00 Brno.
Kdo může soutěžit?
Soutěže se může zúčastnit široká veřejnost starší 18 let a svéprávná, která se bude pohybovat v den konání soutěže na daných adresách a v blízkém okolí poboček Hello bank! v Praze a v Brně (dále jen „soutěžící“).
Ze soutěže jsou vyřazeni současní naši zaměstnanci nebo jejich rodinní příslušníci a klienti, kteří jsou v době konání soutěže v prodlení s úhradou splátky či jiného dluhu vůči nám. Stejně tak se výhra nepředá v případě, že organizátor soutěže zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.
Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly a zavazuje se je plně dodržovat.
Pravidla soutěže „Hello Rekola!“ budou zveřejněna na webových stránkách www.hellobank.cz a budou také dostupná v den konání soutěže na pobočkách Hello bank! v Praze a Brně.
Co je třeba, abyste mohli soutěžit?
Pro účast v soutěži je potřeba vyplnit soutěžní kartičku „Hello Rekola!“, kterou lze získat pouze na pobočkách Hello bank! nebo od hostesky v jejich těsné blízkosti. Soutěžící vyplní požadované údaje, které jsou uvedeny na soutěžní kartičce a potvrdí je svým podpisem.
Soutěžní kartička obsahuje kontaktní údaje soutěžícího: Jméno a příjmení, e-mailovou adresu a souhlas se zpracováním osobních údajů a jejich využití dle GDPR. Registraci do soutěže je možné provést pouze v den konání akce tj. 21. 3. 2019.
O co se hraje?
Výhrou je 1x mobilní telefon iPhone 6s Plus a 2x přenosný mini reproduktor JBL.
Kdo získá výhru?
Úkolem soutěžícího bude nasednout na růžové kolo (Rekolo) umístěné v prostorách pobočky Praha a Brno, které bude pevně postaveno v cyklistickém trenažeru. Každý soutěžící dostane speciální brýle, které mu zobrazí prostředí virtuální reality města, ve které projede stejnou trasu dlouhou 2,5 km. V cíli se zaznamená jeho výsledný čas. Zvítězí soutěžící s nerychlejším časem v cíli. V případě, že dojde ke shodě časů, budou soutěžní kartičky těchto soutěžících zařazeny do řádného slosování, které proběhne 22. 3. 2019 v sídle společnosti BNP Paribas Personal Finance SA, odštěpný závod, Karla Engliše 5/3205, 150 00 Praha 5. Každý soutěžící může vyhrát pouze jednu výhru.
Soutěžící s nejrychlejším výsledným časem najetým celkově tzn. za Prahu i Brno souhrnně, získá mobilní telefon iPhone 6s Plus. Následně další dva soutěžící s časem v pořadí získávají přenosný mini reproduktor JBL.
Soutěžící je povinen dodržovat bezpečnostní pravidla a pokyny organizátora, aktivně předcházet škodě na zdraví a majetku, a vykoná jízdu na vlastní odpovědnost a vlastní nebezpečí. Organizátor nenese odpovědnost za škodu na zdraví a majetku, která by při jízdě vznikla. Soutěžící si je vědom svých zdravotních a jiných omezení a tyto před vykonáním jízdy sám posoudil se závěrem, že je k jízdě způsobilý.
Jak se dozvíte, že jste vyhráli?
Výherci budou o výhře informováni prostřednictvím e-mailu, který soutěžící vyplnili na soutěžní kartičku. Výherci budou kontaktováni nejpozději do 25. 3. 2019. Výherci mobilního telefonu bude výhra předána osobně na pobočce Hello bank! v Praze nebo na pobočce Hello bank! v Brně na základě předešlé dohody. Předání všech výher proběhne nejpozději do 30. 3. 2019. Výherce je povinen odpovědět na e-mailovou výzvu podle instrukcí uvedených v e-mailu do data 28. 3. 2019, a dohodnout se na převzetí.
V případě, že po určení výherců bude zjištěno, že uvedené kontaktní spojení neexistuje či je uvedeno nesprávně a soutěžícímu tak není možno oznámení o výhře předat, pozbývá soutěžící na výhru nárok a výhra propadá dnem 3O. 6. 2019 ve prospěch pořadatele soutěže.
V případě, že doručení výhry bude zmařeno z důvodů na straně výherce (odmítnutí nebo nepřevzetí výhry na kontaktním místě Hello Bank! v OC Frýda anebo neplatná e-mailová adresa), výhra propadá dnem 3O. 6. 2019 ve prospěch pořadatele soutěže.
Jak budou výhry zdaněny?
Ceny podléhají zdanění dle daňových předpisů ČR. Daň odvede pořadatel soutěže. Účastí nevzniká soutěžícímu právní nárok na výhru v soutěži.
Pár formalit na závěr…
Účastí v soutěži nevzniká soutěžícímu právní nárok na výhru.
Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo upravit pravidla soutěže, dobu jejího trvání, případně soutěž předčasně ukončit. Změny budou oznámeny uveřejněním na www.hellobank.cz.