Pravidla soutěže
„Hello kolo štěstí!“
Kdo soutěž pořádá?
Soutěž pořádá společnost BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, se sídlem Paříž, bd Haussmann 1, 75009, Francie, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Obchodním soudem v Paříži pod č. 542 097 902 (1954B09790), jednající v České republice prostřednictvím BNP Paribas Personal Finance SA, odštěpného závodu, zapsaného v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, odd. A, vl. 77003 se sídlem Karla Engliše 5/3208, 150 00 Praha 5, IČO 03814742, která používá obchodní značku Hello Bank! by Cetelem (dále jen „Banka“ nebo „my“).
Kdy a kde soutěž probíhá?
Soutěž bude probíhat 1. 6. 2019 na adrese:
 • kontaktní místo Hello bank! v OC Forum Nová Karolina 2. patro, Forum Nová Karolina, Jantarová 3344/4, 702 00 Ostrava 2
Soutěžit lze v otevíracích hodinách uvedeného kontaktního místa.
Kdo může soutěžit?
Do soutěže se může zapojit  široká veřejnost starší 18 let a svéprávná, která v 1. 6. 2019 navštíví uvedené kontaktní místo uvedené v části pravidel „Kdy a kde soutěž probíhá?“ (dále jen „soutěžící“), , a sjedná si zde nový produkt Hello bank! nebo provede jinak specifikovaný úkon na svém stávajícím produktu (viz dále v částí pravidel „Co je třeba, abyste mohli soutěžit?“).
Ze soutěže jsou vyřazeni současní naši zaměstnanci nebo jejich rodinní příslušníci a klienti, kteří jsou v době konání soutěže v prodlení s úhradou splátky či jiného dluhu vůči nám. Stejně tak se výhra nepředá v případě, že organizátor soutěže zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.
Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly a zavazuje se je plně dodržovat.
Pravidla soutěže „Hello kolo štěstí! “ budou zveřejněna na webových stránkách www.hellobank.cz a budou také dostupná v den konání soutěže na uvedeném kontaktním místě v Ostravě.
Co je třeba, abyste mohli soutěžit?
Pro účast v soutěži, tj. možnost zatočit si kolem štěstí v soutěži Hello kolo štěstí!, je potřeba sjednat na uvedeném kontaktním místě Hello bank! nový produkt Hello bank! nebo provést jinak specifikovaný úkon na svém stávajícím produktu od Hello bank!.

Seznam jednotlivých úkonů, které opravňují k účasti v soutěži:

 • Uzavření a předběžné schválení „Hello půjčky“
 • Uzavření a předběžné schválení revolvingového úvěru Založení běžného účtu „Hello účet“
 • Založení spořicího účtu „Hello spoření“
 • Sjednání pojištění úvěru k „Hello půjčce“ nebo k revolvingovému úvěru
 • Žádost o vydání stickeru k debetní nebo kreditní kartě
 • Přepnutí na e-výpis pro kreditní karty
 • Zadání či aktualizace e-mailu u stávajících klientů
 • Převod peněz z revolvingového úvěru
Pokud je splněna podmínka uzavření jednoho shora uvedeného bankovního produktu, či úkonu na našem stávajícím produktu, je potřeba vyplnit soutěžní kartičku Hello kolo štěstí!, kterou lze získat pouze na uvedeném kontaktním místě Hello bank! Soutěžící vyplní požadované údaje a potvrdí je svým podpisem.

Soutěžní kartička obsahuje kontaktní údaje soutěžícího: Jméno a příjmení, datum narození, e-mailovou adresu, datum navštívení pobočky a souhlas se zpracováním osobních údajů a jejich využití dle GDPR. Registraci do soutěže je možné provést pouze v době konání soutěže, tj. 1. 6. 2019 v rámci otevírací doby kontaktního místa.
O co se hraje?
Výhrou v soutěži jsou ceny uvedené na jednotlivých polích Hello kola štěstí!

 • Tablet Samsung
 • Hello šátek
 • Lístky do kina
 • Rekola voucher
 • 100 Kč na Hello účet
 • 200 Kč na Hello účet
 • 500 Kč poukázka na nákup v Kauflandu
Kdo získá výhru a jak se o ní dozví?
Soutěžící, který splní podmínky pro účast v soutěži, vyplní soutěžní kartičku a odevzdá ji bankéři na uvedeném kontaktním místě Hello bank! Bankéř kartičku zkontroluje a v případě, že bude vše v pořádku, soutěžící má možnost si zatočit Hello kolem štěstí! (v digitální podobě). Hello kolo štěstí! má celkem 16 polí, kde je uvedena příslušná výhra, tzn. že soutěžící se po jeho zatočení ihned dozví co vyhrál. Hmotné ceny budou soutěžícímu předány ihned na místě, vyjma výhry tabletu, který si soutěžící bude moci vyzvednout nejpozději do tří pracovních dní na uvedeném kontaktním místě Hello bank!. Poukázky a vouchery budou výherci zaslány nejpozději do 30. 6. 2019 na kontaktní e-mail, který bude uveden na soutěžní kartičce.

Hello kolem štěstí! si může každý klient zatočit pouze 1x během celého soutěžního období , a to bez ohledu na to o kolik produktů si v daném období zažádá či kolik úprav stávajícího produktu v daném období učiní. Každý soutěžící tak může vyhrát pouze jednu cenu.

Jako rozhodující datum pro účast v soutěži se bere datum, kdy klient navštíví kontaktní místo a učiní jeden z úkonů nutných pro účast v soutěži. Převzetím výhry se soutěžící zároveň zavazuje, že učiní veškeré kroky nutné k dokončení/schválení jeho žádosti o daný produkt. V případě, že výherce z jakéhokoliv důvodu hmotnou výhru odmítne nebo si ji v den předání nepřevezme na pobočce nebo kontaktním místě Hello bank!, výhra propadá dnem 30. 6. 2019 ve prospěch pořadatele soutěže.
Jak budou výhry zdaněny?
Ceny podléhají zdanění dle daňových předpisů ČR. Daň odvede pořadatel soutěže. Účastí nevzniká soutěžícímu právní nárok na výhru v soutěži.
Pár formalit na závěr…
Účastí v soutěži nevzniká soutěžícímu právní nárok na výhru.
Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo upravit pravidla soutěže, dobu jejího trvání, případně soutěž předčasně ukončit. Změny budou oznámeny uveřejněním na www.hellobank.cz.