Pravidla soutěže
„voda s Jirkou Prskavcem”
1. Provozovatelem soutěže je společnost BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, na adrese bd Haussmann 1, 75009 Paříž, Francie, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Obchodním soudem v Paříži pod č. 542 097 902 (1954B09790), jednající v České republice prostřednictvím BNP Paribas Personal Finance SA, odštěpný závod se sídlem na adrese Karla Engliše 5/3208, 150 00 Praha 5, IČO 03814742 (dále jen „provozovatel“).
2. Soutěž proběhne v období od 14. 8. 2018 do 19. 8. 2018 na facebookové stránce Hello bank ČR.
3. Do soutěže budou zařazeni všichni, kteří splní podmínky soutěže, dále jen „soutěžící“. Soutěžícím se může stát plně svéprávná fyzická osoba, starší 18 let, a trvalým bydlištěm nebo s adresou pro doručování na území České republiky. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci provozovatele soutěže, jakož i osoby jim blízké dle § 22 zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník). V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedené společnosti, nebo rodinný příslušník, výhra se nepředá. Stejně tak se výhra nepředá v případě, že provozovatel zjistí podvodné nebo nekalé jednání ze strany některého ze soutěžících či jiné osoby, které dopomohlo danému soutěžícímu k získání výhry. V případě oprávněného podezření provozovatele na takové jednání bude výhra předána poté, kdy se takové jednání neprokáže. V případě, že výherce odmítne poskytnout v takovém případě provozovateli potřebnou součinnost, výhra mu nebude předána.
4. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.
5. Podmínkou soutěže je napsat do komentářů pod soutěžním postem svůj tip na soutěžní otázku: Kolik vážila loď Jirky Prskavec ve finále SP v Augsburgu? Každý soutěžící může odpovědět pouze jednou.
6. Po skončení vybereme odpověď, která bude nejblíž správné odpovědi. V případě shodných odpovědí o vítězi rozhodne losování. Losování proběhne náhodným výběrem prostřednictvím aplikace https://www.random.org za účasti minimálně tří zástupců provozovatele určených podle jeho interních pravidel.
7. Vítěz soutěže získává 60 min lekci s Jirkou Prskavcem na Vltavě v pražské Troji. Termín a přesný čas lekce bude upřesněn po individuální dohodě vítěze soutěže s Jirkou Prskavcem. V případě, že vítěz bude vážit méně než 75 kg je možná jízda na kanálu na dvojkajaku s Jirkou Prskavcem. Pokud hmotnost soutěžícího bude větší než 75 kg, tak půjde o lekci pádlování na rovné vodě, případně svezení na dvojraftu na kanálu. Jirka Prskavec si vyhrazuje právo rozhodnout, jaký způsob jízdy bude nejvhodnější zvolit a jak bude celá lekce probíhat vzhledem k dispozicím vítěze soutěže.
8. Vyhodnocení soutěže proběhne v sídle provozovatele soutěže 20. 8. 2018. Výherce bude o výhře vyrozuměn prostřednictvím soukromé zprávy na Facebooku, pokud jeho profil umožňuje ji zaslat nebo v odpovědi na jeho komentář pod soutěžním postem. Vyrozumění proběhne nejpozději 20. 8. 2018 a v rámci něho budou výherci sděleny potřebné informace k využití výhry. V případě, že soutěžící nepotvrdí svůj zájem o výhru do 22. 8. 2018, ztrácí nárok na výhru. V takovém případě bude vybrán další soutěžící, který splnil pravidla soutěže.
9. Zapojením do soutěže soutěžící souhlasí, že v případě, že se stane výhercem, může být zveřejněno jeho uživatelské jméno na facebookové stránce Hello bank ČR v postu obsahujícím vyhodnocení soutěže.
10. Účast na lekci je na vlastní nebezpečí a pořadatel soutěže prohlašuje, že nenese jakoukoliv odpovědnost za škody či nemajetkové újmy, které mohou v důsledku účasti na lekci výherci či jiné osobě vzniknout.
11. Ceny podléhají zdanění dle daňových předpisů ČR. Daň odvede provozovatel soutěže. Účastí nevzniká účastníkovi právní nárok na výhru v soutěži.
12. Provozovatel je oprávněn soutěž kdykoliv bez náhrady ukončit či zrušit, stejně tak jako změnit kdykoliv a jakýmkoliv způsobem tato pravidla.
13. Provozovatel prohlašuje, že společnost Facebook je kompletně osvobozena od závazků každým účastníkem a že tato soutěž není žádný způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook a nijak s ní nesouvisí.