Phishing za časů koronaviru
Proč a na co si dávat pozor v tomto mimořádném období
Vážení klienti, Koronavir Covid-19 vytvořil vhodné prostředí pro hrozbu v podobě phishingových útoků, které se snaží využít strachu veřejnosti. Kybernetičtí útočníci našli nové způsoby jak těchto situací využít. Zasílají e-maily, jež se tváří býti z legitimních organizací (jako například americká Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC), Světová Zdravotnická Organizace (WHO) nebo místní národní zdravotnické organizace). Oznámení v e-mailech Vás může žádat o  otevření přílohy, kde uvidíte aktuální statistiky nebo opatření jak se chránit proti viru. Jiné e-maily Vás mohou vyzvat k darování finanční pomoci a tím, že kliknete na daný odkaz, získají Vaše osobní a finanční informace.

Pokud kliknete na přílohu infikovaného e-mailu nebo na vložený odkaz, s velkou pravděpodobností si můžete stáhnout do Vašeho přístroje škodlivý software. Tento škodlivý software může umožnit kybernetickým útočníkům převzít kontrolu nad Vaším počítačem nebo získat přístup k Vašim osobním a finančním datům, což může vést ke zcizení a následnému zneužití Vaší identity.

V tyto dny musíte být proto obezřetní také co se týká Vaší e-mailové komunikace a řídit se několika pravidly, abyste se ochránili před těmito kybernetickými útočníky.
jak tomu předcházet
 
Zkontrolujte e-mailovou adresu nebo odkaz.
Měli byste si pečlivě prohlédnout e-mailovou adresu k identifikaci prvků, jež mohou indikovat, že adresa je falešná (chyby v hláskování, neznámá koncovka). Odkaz můžete prozkoumat tak, že na něj najedete myší a zobrazí se vám adresa, kam daný odkaz skutečně vede. Někdy je již na první pohled patrné, že odkaz, či adresa internetové stránky jsou podezřelé. Pozor ale: podvodníci umí vytvořit odkazy, které jsou velmi podobné pravým internetovým adresám.
 
Všimněte si obecných pozdravů.
Měli byste si pečlivě prohlédnout e-mailovou adresu k identifikaci prvků, jež mohou indikovat, že adresa je falešná (chyby v hláskování, neznámá koncovka). Odkaz můžete prozkoumat tak, že na něj najedete myší a zobrazí se vám adresa, kam daný odkaz skutečně vede. Někdy je již na první pohled patrné, že odkaz, či adresa internetové stránky jsou podezřelé. Pozor ale: podvodníci umí vytvořit odkazy, které jsou velmi podobné pravým internetovým adresám.
 
Sledujte pozorně hláskování a gramatické chyby.
Pokud e-mail obsahuje chyby ve hláskování, interpunkci nebo obsahuje gramatické chyby, je velmi pravděpodobné, že jste obdrželi podvodný e-mail.
 
Dávejte si pozor na žádosti o osobní informace.
E-maily pojednávající o koronaviru, které po Vás požadují osobní informace či informace o Vašich přístupových údajích (např. přístupové údaje do Vašeho bankovnictví) jsou podvodné. Legitimní vládní agentury ani banky od Vás tyto informace nikdy nepožadují. Nikdy neposílejte e-mailem Vaše přístupové nebo osobní údaje.
 
Vyhýbejte se e-mailům, jež požadují Vaši okamžitou reakci.
Podvodné e-maily často vytvářejí dojem naléhavé situace a požadují, abyste reagovali ihned. Touto technikou se Vás snaží přimět k poskytnutí Vašich osobních a finančních dat v co nejkratší době. Pokud obdržíte e-mail vyzývající Vás kliknutí na odkaz za účelem darování finanční pomoci, jděte nejprve na oficiální stránku či sociální sítě dané společnosti a ověřte si veškeré informace před tím, než k dárcovství přistoupíte.

Pokud obdržíte jakýkoliv podvodný e-mail, je důležité, abyste neklikali na žádné odkazy ani neotevírali přílohy. V rámci bezpečnosti je doporučeno takového zprávy ihned smazat.
jak bezpečně nakupovat na internetu
V neposlední řadě, pokud byste rádi nakoupili zdravotnické potřeby na internetu anebo pokud obdržíte reklamní e-mail s odkazy na poskytnutí lékařské pomoci, buďte ostražití na případné znaky podvodu. Před každým nákupem byste si měli nezávisle ověřit prodejce a to následovně:
 
Jděte na jeho oficiální internetovou stránku.
 
Pročtěte si recenze na společnost, než u ní nakoupíte – cílem je zjistit, jestli se nevyskytují případy zákazníků stěžujících si na nedodané zboží.
 
Zbystřete, pokud budete vyzváni k platbě zboží na bankovní účet, který je veden u ústavu v jiné zemi, než ve které se nachází daná společnost prodejce.
Pokud se domníváte, že jste se stali obětí podvodu, ihned nás kontaktujte, aby mohla být platba zastavena.

V případě, že obdržíte jakýkoliv nevyžádaný e-mail požadující Vaše osobní informace pro účely zdravotních prohlídek, mějte prosím na vědomí, že legitimní zdravotnické agentury běžně veřejnost za tímto účelem nekontaktují.

S přáním bezpečnosti a zdraví!
Vaše Hello bank!