Pravidla soutěže
1. Provozovatelem soutěže  je společnost BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, na adrese bd Haussmann 1, 75009 Paříž, Francie, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Obchodním soudem v Paříži pod č. 542 097 902 (1954B09790), jednající v České republice prostřednictvím BNP Paribas Personal Finance SA, odštěpný závod  se sídlem na adrese  Karla Engliše 5/3208, 150 00 Praha 5, IČO  03814742 (dále jen „provozovatel“).
2. Soutěž proběhne v období od 13. 7. 2018 do 20. 7. 2018 na facebookové stránce Hello bank ČR.
3. Do soutěže budou zařazeni všichni, kteří splní podmínky soutěže, dále jen „soutěžící“. Soutěžícím se může stát plně svéprávná fyzická osoba, starší 18 let, a trvalým bydlištěm nebo s adresou pro doručování na území České republiky. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci provozovatele soutěže, jakož i osoby jim blízké dle § 22 zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník). V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedené společnosti, nebo rodinný příslušník, výhra se nepředá. Stejně tak se výhra nepředá v případě, že provozovatel zjistí podvodné nebo nekalé jednání ze strany některého ze soutěžících či jiné osoby, které dopomohlo danému soutěžícímu k získání výhry. V případě oprávněného podezření provozovatele na takové jednání bude výhra předána poté, kdy se takové jednání neprokáže. V případě, že výherce odmítne poskytnout v takovém případě provozovateli potřebnou součinnost, výhra mu nebude předána.
4. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.
5. Podmínkou soutěže je napsat do komentářů pod soutěžním postem svůj tip na soutěžní otázku: Kolikrát kluci zaplatí do 20. 7. (včetně) Hello kreditkou. Každý soutěžící může odpovědět pouze jednou.
6. Po skončení vybereme odpověď, která bude nejblíž správné odpovědi. V případě shodných odpovědí bude položena doplňující otázka: Kolikrát během cesty zmokli. Pokud bude panovat shoda i u této otázky, tak o vítězi rozhodne losování.  Losování proběhne náhodným výběrem prostřednictvím aplikace https://www.random.org za účasti minimálně tří zástupců provozovatele určených podle jeho interních pravidel. Vítěz soutěže obdrží podsedlovou brašnu SPORT ARSENAL Art. 612.
7.  Vyhodnocení soutěže proběhne v sídle provozovatele soutěže nejpozději do 30. 7. 2018. Výherce bude o výhře vyrozuměn prostřednictvím soukromé zprávy na Facebooku, pokud jeho profil umožňuje ji zaslat nebo v odpovědi na jeho komentář pod soutěžním postem. Vyrozumění proběhne nejpozději do 2. 8. 2018 a v rámci něho budou výherci sděleny všechny potřebné informace k předání výhry. Nebude-li možné získat od soutěžícího potřebné údaje pro předání výhry do 10. 8. 2018, ztrácí nárok na výhru. V takovém případě bude vybrán další soutěžící, který splnil pravidla soutěže.
8. Zapojením do soutěže soutěžící souhlasí, že v případě, že se stane výhercem,  může být zveřejněno jeho uživatelské  jméno na  facebookové stránce Hello bank ČR v postu obsahujícím vyhodnocení soutěže.
9. Ceny podléhají zdanění dle daňových předpisů ČR. Daň odvede provozovatel soutěže. Účastí nevzniká účastníkovi právní nárok na výhru v soutěži. 
10. Provozovatel soutěže prohlašuje, že společnost  Facebook je kompletně osvobozena od závazků každým účastníkem a že tato soutěž  není žádný způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností  Facebook a nijak s ní nesouvisí.