Pravidla soutěže
„MS ve fotbale 2018“
Kdo soutěž pořádá?
Soutěž pořádá společnost BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, se sídlem Paříž, bd Haussmann 1, 75009, Francie, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Obchodním soudem v Paříži pod č. 542 097 902 (1954B09790), jednající v České republice prostřednictvím BNP Paribas Personal Finance SA, odštěpného závodu, zapsaného v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, odd. A, vl. 77003 se sídlem Karla Engliše 5/3208, 150 00 Praha 5, IČO 03814742, která používá obchodní značku Hello Bank! by Cetelem (dále jen „Banka“ nebo „my“).
Kdy a kde soutěž probíhá?
Soutěž proběhne v termínu od 14. 6. 2018 do 15. 7. 2018 vč. v internetovém bankovnictví (Hello banking) na www.hellobank.cz.
Kdo může soutěžit?
Soutěže se mohou zúčastnit klienti Hello bank! (noví i stávající), kteří v termínu od 14. 6. do 15. 7. 2018 vč. uzavřou smlouvu pro produkt od Hello bank! (Hello kredit, Hello účet, Hello půjčka, Hello nákupy na splátky, Hello spoření) a zároveň neodstoupí od takové smlouvy do 14 dnů od jejího uzavření, a dále stávající klienti s otevřeným úvěrovým účtem Hello kredit, kteří v uvedeném období vyčerpají alespoň 5.000 Kč z úvěrového rámce k tomuto účtu (dále jen „soutěžící“).
Ze soutěže jsou vyřazeni současní naši zaměstnanci nebo jejich rodinní příslušníci a klienti, kteří jsou v době konání soutěže v prodlení s úhradou splátky či jiného dluhu vůči nám. Stejně tak se výhra nepředá v případě, že pořadatel soutěže zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného jednání ze strany některého ze soutěžících či jiné osoby (falešná identita klienta, zneužití osobních údajů apod.), která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly a zavazuje se je plně dodržovat.
Co je třeba, abyste mohli soutěžit?
Pro účast v soutěži je potřeba se přihlásit/registrovat do Internetového bankovnictví Hello banking! na www.hellobank.cz, kde klient vyplní registrační formulář do soutěže a odpoví na soutěžní otázku.
Registrační formulář obsahuje kontaktní údaje klienta: Jméno a příjmení, e-mailová adresa, mobilní telefon a potvrzení, že jste se seznámil s Informacemi o zpracování osobních údajů a o ochraně bankovního tajemství. Registraci do soutěže je možné provést až do 31. 7. 2018.
O co se hraje?
Výhrou je 50x iPhone 7 (32 GB) a 200 x fotbalový míč značky Adidas.
Kdo získá výhru?
Soutěžící, kteří odpoví na soutěžní otázku správně, budou zařazeni do 1. kola slosování o iPhone 7. Soutěžící, kteří nebudou vylosováni v 1. kole, budou automaticky zařazeni do 2. kola slosování o fotbalový míč Adidas. Pokud bude počet soutěžících se správnou odpovědí menší než počet výherních iPhonů (50 ks), tak budou do slosování zařazeni soutěžící, kteří odpověděli chybně. Každý soutěžící může vyhrát pouze jednu výhru.
Jak se dozvíte, že jste vyhráli?
Vyhodnocení výherců dle zadaných podmínek proběhne po ukončení soutěže v sídle Hello bank! nejpozději do 10. 8. 2018.
Výherci iPhone 7 (32 GB) budou o výhře informováni telefonicky, v případě, že se nám nepodaří se soutěžícím spojit telefonicky, obdrží tento soutěžící informační SMS (popř. e-mail) o výhře.
Výherci fotbalového míče Adidas budou o výhře informováni prostřednictvím SMS.
Výherci budou informováni na kontakty, které byly sděleny soutěžícím pořadateli soutěže při uzavření smlouvy, a jsou evidovány v jeho informačním systému. Výherci budou kontaktováni nejpozději do 15. 8. 2018.
Výherce je povinen reagovat na informativní SMS (popř. e-mail) na infolinku Hello bank! + 420 257 080 080 do 14. 9. 2018 a dohodnout se na převzetí.
Výhry budou výhercům osobně předány na základě dohody, nejpozději do 30. 9. 2018.
V případě, že po určení výherců bude zjištěno, že uvedené kontaktní spojení neexistuje či je uvedeno nesprávně a soutěžícímu tak není možno oznámení o výhře předat, pozbývá soutěžící na výhru nárok a cena připadne náhradníkovi, který splnil kritéria pro její získání jako další v pořadí.
V případě, že doručení výhry bude zmařeno z důvodů na straně výherce (nepřijetí zásilky, neplatná adresa apod.), výhra propadá dnem 31. 12. 2018 ve prospěch pořadatele soutěže.
Jak budou výhry zdaněny?
Ceny podléhají zdanění dle daňových předpisů ČR. Daň odvede pořadatel soutěže. Účastí nevzniká soutěžícímu právní nárok na výhru v soutěži.
Pár formalit na závěr…
Účastí v soutěži nevzniká soutěžícímu právní nárok na výhru.
Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo upravit pravidla soutěže, dobu jejího trvání, případně soutěž předčasně ukončit (např. mistrovství světa se z nějakého důvodu vůbec nebude konat, bude předčasně ukončeno, nějaký zápas se nedohraje apod.). Změny budou oznámeny uveřejněním na www.hellobank.cz.