Pravidla soutěže
„Hello Brno!“
Kdo soutěž pořádá?
Soutěž pořádá společnost BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, se sídlem Paříž, bd Haussmann 1, 75009, Francie, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Obchodním soudem v Paříži pod č. 542 097 902 (1954B09790), jednající v České republice prostřednictvím BNP Paribas Personal Finance SA, odštěpného závodu, zapsaného v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, odd. A, vl. 77003 se sídlem Karla Engliše 5/3208, 150 00 Praha 5, IČO 03814742, která používá obchodní značku Hello Bank! by Cetelem (dále jen „Banka“ nebo „my“).
Kdy a kde soutěž probíhá?
Soutěž proběhne dne 28. 6. 2018 na nové pobočce Hello bank! v Brně, na adrese Palác Kobližná, Kobližná 683/3, 602 00 Brno. .
Kdo může soutěžit?
Soutěže se může zúčastnit široká veřejnost starší 18 let a svéprávná, která se bude pohybovat v den konání soutěže na dané adrese a v blízkém okolí pobočky Hello bank! (dále jen „soutěžící“).
Ze soutěže jsou vyřazeni současní naši zaměstnanci nebo jejich rodinní příslušníci a klienti, kteří jsou v době konání soutěže v prodlení s úhradou splátky či jiného dluhu vůči nám. Stejně tak se výhra nepředá v případě, že organizátor soutěže zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.
Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly a zavazuje se je plně dodržovat.
Pravidla soutěže „Hello Brno!“ budou zveřejněny na webových stránkách www.hellobank.cz a dostupné v den konání soutěže na pobočce Hello bank! v Brně.
Co je třeba, abyste mohli soutěžit?
Pro účast v soutěži je potřeba vyplnit soutěžní kartičku „Hello Brno!“, kterou lze získat pouze na pobočce Hello bank! nebo od hostesky v její blízkosti. Soutěžící vyplní požadované údaje do soutěže a odpoví na 3 soutěžní otázky, které jsou uvedeny na soutěžní kartičce.
Soutěžní kartička obsahuje kontaktní údaje soutěžícího: Jméno a příjmení, e-mailovou adresu a souhlas se zpracováním osobních údajů a jejich využití dle GDPR. Registraci do soutěže je možné provést pouze v den konání akce tj. 28. 6. 2018.
O co se hraje?
Výhrou je 30x deka Hello bank!, 50x modrý hrnek Hello bank!, 20x deštník Hello bank! a 100x malý fotbalový míč Adidas s logem MS světa ve fotbale 2018.
Kdo získá výhru a jak se o ní dozví?
Soutěžící, kteří vyplní soutěžní kartičku včetně správného zodpovězení soutěžních otázek a bez zbytečného odkladu tuto kartičku odevzdají hostesce na pobočce Hello bank! v Brně. Jejich soutěžní kartička bude následně hosteskami zkontrolována a v případě, že budou všechny odpovědi na soutěžní otázky v pořádku, si soutěží okamžitě z nádoby vylosuje lísteček, na kterém bude uvedena výhra, kterou ihned na místě obdrží.
Každý soutěžící může vyhrát pouze jednu výhru.
Jak budou výhry zdaněny?
Ceny podléhají zdanění dle daňových předpisů ČR. Daň odvede pořadatel soutěže. Účastí nevzniká soutěžícímu právní nárok na výhru v soutěži.
Pár formalit na závěr…
Účastí v soutěži nevzniká soutěžícímu právní nárok na výhru.
Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo upravit pravidla soutěže, dobu jejího trvání, případně soutěž předčasně ukončit. Změny budou oznámeny uveřejněním na www.hellobank.cz.