Aktuality z banky
Získali jsme certifikaci normy ISO 9001:2016

  31. 1. 2022

V závěru minulého roku se nám podařilo zavést normu ISO 9001:2016. Tato norma stanovuje požadavky v oblasti nákupních procesů naší společnosti a klade důraz na udržitelnost a minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí.

Získání této certifikace je prvním krokem k naplnění naší strategie o zodpovědné a udržitelné spotřebě, ke které se dlouhodobě snažíme motivovat nejen naše klienty, ale i obchodní partnery. Při jejich výběru sledujeme, zda jimi nabízené produkty a služby respektují principy Charty udržitelných zdrojů BNP Paribas a jsou v souladu s našimi pravidly o udržitelném nakupování.

Již v roce 2021 jsme využívali “zelené alternativní produkty a služby”, jako např. recyklovaný papír, energii z obnovitelných zdrojů, elektromobily, udržitelné reklamní předměty. Tím vším se snažíme přispívat ke snížení uhlíkové stopy.