Aktuality z banky
Banky se hlásí k odpovědnému a ekologickému podnikání

Tento týden jsme společně s dalšími 9 bankami podepsali Memorandum České bankovní asociace pro udržitelné finance. Tímto podpisem jsme potvrdili naši dlouhodobou strategii udržitelného financování a zavázali jsme se k dodržování celé řady principů, které vedou k ochraně životního prostředí a společenské odpovědnosti.

Jsme rádi, že se tyto aktivity dostávají do popředí zájmu v rámci celého českého bankovního sektoru a můžeme si tak být vzájemnou inspirací.

A jak na to jdeme my?

  • Své cíle se snažíme sladit s Cíly udržitelného rozvoje, které byly definované na půdě OSN.
  • Zásady udržitelnosti uplatňujeme nejen v naší obchodní činnosti, ale i ve vztahu k našim zaměstnancům, klientům, partnerům a dodavatelům.
  • Udržitelnost má své místo při tvorbě našich produktů a služeb. Konkrétním příkladem je Hello EKO půjčka.
  • Snažíme se minimalizovat dopady našich provozních aktivit na životní prostředí a pokračujeme v digitalizaci  v přechodu na „bezpapírové“ fungování.

 

Celé znění Memoranda ČBA pro udržitelné finance naleznete zde.