Aktuality z banky
Zařadili jsme se mezi signatáře Charty diversity

V pátek 9. října 2020 podepsala v Paláci Špork v Praze Gabriela Pithartová, ředitelka Divize značky a zákaznické zkušenosti Hello bank!, Evropskou chartu diversity.

Charta diversity vznikla na popud Evropské komise, aby šířila myšlenku rovných příležitostí a nediskriminace. V České republice byla tato aktivita spuštěna v roce 2014. Do dnešního dne chartu podepsalo více než 7.000 společností napříč celou Evropou, což reprezentuje více než 14 milionů zaměstnanců.

Podpisem Charty diversity se Hello bank! zařadí mezi zaměstnavatele, kteří se zavazují k budování férové firemní kultury, která podporuje rozmanitost. Tedy je otevřena každému, nezávisle na pohlaví, věku, rase, národnosti, náboženství, sexuální orientaci či zdravotním stavu. Tak tomu u nás bylo vždycky a tímto podpisem jsme jen stvrdili, že si za svou cestou stojíme.

Máte v tomto směru nějakou negativní zkušenost z předchozího zaměstnání? Pak věřte, že u nás budete jako v bavlnce. Můžete se rovnou mrknout, jestli nějaká volná židle u nás nečeká zrovna na vás.