Nové smluvní podmínky
OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ SMLUVNÍ A INFORMAČNÍ DOKUMENTACE

 

Vážení klienti,


od doby, kdy jste od nás dostali první informace o připravovaných změnách, chystaných naší bankou, jsme pokračovali ve vývoji řady dalších funkčností, souvisejících s našimi finančními produkty, které vás, jak věříme, zaujmou. Nicméně na jejich dotažení potřebujeme přece jen o trochu více času. Protože bychom vám rádi předložili ucelenou nabídku, rozhodli jsme se posunout termín avizovaných změn až na podzim letošního roku. 

Zveřejněné obchodní a produktové podmínky rušíme tedy ještě před jejich účinností (původně od 1.7.2017) a zároveň vám zasíláme podmínky s novou účinností od 1.11.2017. Ty najdete na našich Informační knize klienta a dále ve své Klientské zóně. Do té doby samozřejmě platí naše aktuální podmínky, účinné od 1.12.2016. 

Nové podmínky můžete odmítnout a příslušnou smlouvu o úvěru vypovědět ještě před datem 1.11.2017 (tedy do konce října 2017). V opačném případě platí, že se změnou podmínek souhlasíte a návrh na změnu jste přijali. Nezapomeňte, že pokud smlouvu vypovíte, musíte uhradit poskytnutý úvěr spolu s náklady, a to ještě před uplynutím výpovědní lhůty. 
Baví nás přicházet s novými nápady, přenášet je do praxe a věci pro vás zjednodušovat. Jak to bude vše fungovat?

Nově budeme při sjednávání nových produktů uzavírat s klienty Rámcovou smlouvu o poskytování bankovních produktů a služeb. Ta nám umožní nastavit si společně přehledný způsob komunikace, zjednodušit a zrychlit postup při uzavírání produktových smluv. Do budoucna vám tak budeme moci nabízet finanční produkty opravdu šité na míru.

V souvislosti s touto novinkou se mění dnešní Všeobecné obchodní podmínky na Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování bankovních produktů a služeb. Tyto obchodní podmínky budou platit jak pro stávající, tak pro nové klienty. Hlavní změnou je, že tyto budou upravovat základní podmínky vzniku, změny a zániku smluv společně pro různé produkty a služby.

Připravili jsme pro vás také nové internetové a mobilní bankovnictví

Pravidla, za kterých je naši klienti mohou využívat, budou upravena v Produktových podmínkách pro využívání služeb elektronického bankovnictví. Tyto nahradí informace ve stávajících produktových podmínkách ke Klientské zóně. Hlavní změnou bude možnost využívání nových služeb a nová bezpečnostní pravidla včetně autorizačních pokynů. K chystaným novinkám v internetovém a mobilním bankovnictví v předstihu zveřejníme bližší informace, aby vám bylo vše jasné a nové bankovnictví přispělo k vaší spokojenosti.

Zpřehledňujeme i ceny našich služeb

Do jednoho dokumentu proto slučujeme Sazebník poplatků, odměn, sankcí a náhrad nákladů úvěrových produktů pro Spotřebitelské úvěry (platný od 1. 12. 2016) a Sazebník poplatků, odměn, sankcí a náhrad nákladů úvěrových produktů pro Podnikatelské úvěry (platný od 1. 12. 2016). Nově vše naleznete na jednom místě, v Sazebníku pro úvěry.


Se změnou sazebníku jsme se rozhodli přejmenovat i Měsíční poplatek za správu a vedení úvěrového účtu na Měsíční poplatek za rezervaci úvěrových zdrojů pro revolvingové úvěry. Naši klienti tak budou lépe informováni o povaze poplatku.


Dnešní Produktové podmínky pro revolvingové úvěry budou nahrazeny novými produktovými podmínkami. Hlavní změnou je změna nastavení limitu pro čerpání revolvingového úvěru prostřednictvím platební nálepky z týdenního na denní, a dále úprava podmínek čerpání úvěru, specifických podmínek ukončení produktové smlouvy, podmínky používání úvěrové karty, které byly dříve upraveny ve Všeobecných obchodních podmínkách.


Vzhledem k rozšíření naší nabídky produktů budou stávající Produktové podmínky pro poskytování platebních služeb nahrazeny novou verzí, která upraví podmínky platebního styku pro všechny produkty, jejichž součástí jsou platební služby. V dokumentu naleznete např. náležitosti, které musí mít vaše platební příkazy, podmínky, za kterých provádíme jednotlivé platební transakce, či jaký je postup v případě neautorizovaných/nesprávně provedených plateb.


Pro lepší orientaci při podávání případných stížností a podnětů k naší činnosti vydáváme zjednodušený Reklamační řád. Věříme, že díky těmto změnám budou naše smlouvy jednodušší a přehlednější.


Věříme, že díky těmto změnám budou naše smlouvy jednodušší a přehlednější.


Děkujeme za pochopení a věříme, že tento náš přístup přivítáte.
Příjemné prožití letních prázdnin Vám přeje BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE