Pro partnery
Hello bank! je jedinou bankou v ČR, která umožňuje klientům nákup zboží na splátky u svých obchodních partnerů. Díky tomu u Vás využijí financování i ti zákazníci, kteří se ostýchají nakoupit přes nebankovní společnosti.
Chcete se stát partnerem Hello bank? Výborně, aktuálně je možné domluvit
partnerství na prodej spotřebního zboží na splátky.
Jak se stát partnerem Hello Bank!?
1
Nejdříve vyplňte žádost o spolupráci a pošlete nám ji e-mailem.
2
Co nejdřív vás zkontaktuje regionální manažer, se kterým se domluvíte na všech podmínkách spolupráce.
3
Společně podepíšete smlouvu o spolupráci a dojednáte nabídku produktů, akcí a termíny zaškolení vašich lidí.
4
Zaškolíme vaše zaměstnance, aby uměli vyplnit žádost o úvěr, věděli, jaké doklady je nutné doložit a rozuměli podmínkám pro podání žádosti.
¨
5
A je to! Nakonec vám poskytneme potřebný software a vybavíme vaše prodejny reklamními materiály a dokumenty.
Žádost si stáhněte v PDF a pošlete nám ji e-mailem na prodejci@hellobank.cz.
O partnerství s Hello Bank!
Hello bank! je součástí největší finanční skupiny v Evropě, BNP Paribas. Na českém trhu působí od května 1997, od června 2015 je vlastníkem bankovní licence na českém území. Roku 2017 pak došlo k zatím největší změně, a to k transformaci z Cetelemu na Hello bank!
 
Proč do toho jít s námi?
Hello bank! je jedinou bankou v ČR, která umožňuje klientům nákup zboží na splátky u svých obchodních partnerů. Díky tomu u Vás využijí financování i ti zákazníci, kteří se ostýchají nakoupit přes nebankovní společnosti.
 
Hello bank!, Dříve Cetelem, má dlouhodobě vedoucí postavení na trhu splátkového prodeje.
 
Máme mnohaleté zkušenosti a širokou nabídku osvědčených úvěrových produktů. A nespíme na vavřínech, stále se snažíme vyvíjet nové věci.
 
Svoje partnery podporujeme - zdarma školíme personál jak ohledně úvěrů, tak v prodejních dovednostech. Podílíme se na reklamě a poskytujeme naše moderní informační systémy.
Elektronická podatelna
účetních dokladů je vám k dispozici

English version below!
Abyste si usnadnili předávání účetních dokladů k nám, můžete použít naši  elektronickou podatelnu. Při jejím používání se držte těchto pokynů. Děkujeme!
 
E-mailová adresa pro elektronické účetní doklady (pouze daňové doklady a proforma faktury) je faktury@hellobank.cz. Ostatní účetní doklady zasílejte prosím přímo na naše účetní oddělení: accounting@hellobank.cz.
 
Přílohy e-mailů smí být pouze v těchto formátech: .pdf, .jpg, .tif.
 
E-mail nemůže být digitálně podepsán ani zašifrován.
 
Předmět e-mailu smí mít jen 150 znaků, obsah e-mailu pouze 1000 znaků.
 
Do předmětu e-mailu umístěte buď číslo objednávky nebo smlouvy, ke které se účetní doklad vztahuje.
 
V případě, že se rozhodnete využít elektronické předání účetního dokladu, neposílejte jej už jinou formou.
 
Pokud zasíláte více faktur najednou, rozdělte je prosím do jednotlivých emailů.
Chcete se na něco zeptat nebo poradit? Ozvěte se mi!
Martin Havlík
centrum pro partnery a prodejce
 
516 200 733
 
prodejci@hellobank.cz
Electronic mailroom
for your invoices and credit notes is available to you.
You can use our  electronic mailroom for easier transfer of your invoices and credit notes to our accounting department. Please, follow these guidelines when using it. Thank you!
 
E-mail address for sending electronic documents (invoices and credit notes) is faktury@hellobank.cz. Other accounting documents you can send directly to our accounting department: accounting@hellobank.cz
 
E-mail attachments may only be in these formats: .pdf, .jpg, .tif.
 
E-mail cannot be digitally signed or encrypted.
 
The subject of the e-mail can have only 150 characters, the content of the e-mail only 1000 characters.
 
Please write the number of the order or contract which the accounting document is related to into the subject of the e-mail.
 
In case you decide to use our electronic mailroom to transfer the accounting document to us, please do not send it in any other way.
 
If you send multiple invoices at once, please divide them into individuals emails.