Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Za účelem ochrany osobních údajů byl v naší bance ustanoven Pověřenec pro ochranu osobních údajů, který mimo jiné dbá na to, aby veškeré zpracování osobních údajů v naší bance probíhalo řádně a v souladu s právní úpravou. V případě jakýchkoliv dotazů ohledně používání vašich osobních údajů naší bankou se obraťte na našeho Pověřence pro ochranu osobních údajů na emailové adrese poverenec@hellobank.cz či písemně na naší korespondenční adresu, který se vaší záležitostí bude zabývat.