Přehled vašich zpráv v oblasti zpravování osobních údajů
V souladu s platnými právními předpisy máte tato práva:
  • právo na přístup: můžete získat informace týkající se zpracování Vašich osobních údajů a jejich kopii
  • právo na opravu: domníváte-li se, že Vaše osobní údaje jsou nepřesné nebo neúplné, můžete požádat o jejich opravu
  • právo na výmaz: v míře povolené zákonem můžete požádat o vymazání svých osobních údajů
  • právo na omezení zpracování: můžete požádat o omezení zpracování svých osobních údajů
  • právo vznést námitku: můžete vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů z důvodů souvisejících s Vaší konkrétní situací. Máte absolutní právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů pro účely přímého marketingu, což zahrnuje i tzv. profilování v souvislosti s takovým přímým marketingem
  • právo na odvolání souhlasu: pokud jste poskytli svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat
  • právo na přenositelnost údajů: je-li to ze zákona možné, máte právo na to, aby Vám byly Vámi poskytnuté osobní údaje vráceny nebo, je-li to technicky možné, převedeny třetí osobě
Chcete-li uplatnit některé ze svých výše uvedených práv, můžete tak kdykoliv učinit na našich obchodních místech, telefonu 257 080 080, e-mailové adrese info@hellobank.cz či písemně zasláním žádosti na naši korespondenční adresu.