Úřad pro ochranu osobních údajů
Pokud jakoukoliv stížnost týkající se osobních údajů nevyřešíme k Vaší spokojenosti, můžete kontaktovat přímo Úřad pro ochranu osobních údajů, a to na adrese Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00, tel. 234 665 111, posta@uoou.cz.