Kde pomáháme?
Snažíme se hledat zajímavé projekty, které můžeme podpořit, a pomáhat tam, kde je to opravdu potřeba. Tohle jsou nadace nebo organizace, které podporujeme.
Městská divadla pražská
DIVADLO ABC, DIVADLO ROKOKO, DIVADLO ÁBÍČKO
www.mestskadivadlaprazska.cz

Společnost Cetelem se stala v roce 2010 hlavním sponzorem Městských divadel pražských - činoherních divadel s dlouholetou tradicí, jež vznikla spojením několika divadel v roce 1950. V roce 2011 byl Cetelem oceněn za podporu české kultury a obdržel v Národním divadle „Cenu Ď“ - zvláštní cenu kolegia v kategorii „Divadla v ČR“. Na cenu nás nominovala právě Městská divadla pražská, a to za dlouhodobou a soustavnou finanční podporu, díky které mohou v MDP vznikat nové inscenace a projekty, a to při zachování současných cen vstupenek, a také za finanční podporu inscenace Holky z kalendáře. Ceny „Ď“ uděluje každým rokem pěti až desetičlenné Kolegium jako vyjádření díků českým mecenášům za podporu kultury a charity.

Projekt Šance

Projekt Šance je první preventivní a humanitární program pro komerčně sexuálně zneužívané děti a mládež, oběti obchodování s lidmi, kteří žijí v ČR v zapomenutí. Cetelem se stal generálním partnerem Projektu Šance v roce 2008. Poskytované částky jsou využívány na podporu chodu pracovní dílny a činnost terapeutické dílny, na úhradu provozních nákladů Domu Šance, Stretworkcentra a azylového bydlení.

Projekt Šance je první preventivní a humanitární program pro komerčně sexuálně zneužívané děti a mládež, oběti obchodování s lidmi, kteří žijí v ČR v zapomenutí.

Cetelem se stal generálním partnerem Projektu Šance v roce 2008. Poskytované částky jsou využívány na podporu chodu pracovní dílny a činnost terapeutické dílny, na úhradu provozních nákladů Domu Šance, Streetworkcentra a azylového bydlení.

Zajíček na koni, o.s.

Občanské sdružení poskytuje své služby rodinám a zařízením pečujícím o děti a mladistvé ze znevýhodněných skupin obyvatel (tělesný handicap, mentální handicap, kombinovaný handicap, sociokulturní handicap - adopce, národnostní menšina, sociální minimum rodiny). Cílem sdružení je zlepšení psychického i zdravotního stavu všech klientů za pomoci terapeutických programů, kontaktu s přírodou a terapií jízdou na koni.

Občanského sdružení Cetelem podporuje od roku 2009 a finanční příspěvek poskytuje na realizaci “Letního integračního tábora Bučovice v rámci programů pro handicapované děti“.

Dětský domov a Základní škola, Ledce 55

Cetelem podporuje občanské sdružení od roku 2003 a přispíváme především na opravy budov a hřišť (rekonstrukce tělocvičny, přístřešky u garáží), nákup zařízení a vybavení (nábytek), volnočasové aktivity dětí (škola v přírodě, lyžařský zájezd), víkendové a specializované zdravotní pobyty, ale také na vzdělávaní dětí (podpora ve studiu) a na odborná zaškolení zaměstnanců.

MDA RIDE je společnost lidí-motorkářů, kteří se rozhodli pomáhat v České republice lidem s nevyléčitelným nervosvalovým postižením, známým jako svalová dystrofie. S myšlenkou uspořádat benefiční jízdu motocyklů přišel před více než 35 lety - ihned poté, kdy se firma Harley-Davidson stala sponzorem sdružení Muscular Dystrophy Association - Oliver Shokouh, majitel dealerství Harley-Davidson v Glendale v Kalifornii. Jejími prvními podporovateli se stala řada filmových hvězd jako Peter Fonda, Larry Hagmann, Lorenzo Lamas, Jay Leno, Denis Hopper a později mnoho dalších. Akce se rychle ujala nejen mezi motorkáři, ale i širokou veřejností. Dnes je americká Love Ride největší motocyklovou charitativní akcí na světě.

Rozhodnutí uspořádat takovou charitativní akci také v České republice vzniklo v hlavách Josefa „Kádi“ Kadeřábka a jeho přátel někdy před deseti lety a díky nim začala tato myšlenka od roku 2008 pomáhat i u nás. Výtěžek z každoroční akce MDA RIDE, tedy z dobrovolného vstupného, z prodeje předmětů s logem MDA RIDE, šeků od partnerů akce a všech dalších příspěvků následně putuje přímo na konkrétní potřeby nemocných lidí, které sdružují Asociace muskulárních dystrofiků v ČR (AMD) a Parent Project. Česká MDA RIDE je největší motocyklovou charitativní akcí v České republice, jediným takovýmto projektem v Evropské Unii (a po švýcarské Love Ride) druhým v Evropě.“.

Tento projekt byl podpořen i našimi zaměstnanci, kdy bylo formou charitativní aukce na teambuildingové akci získáno neuvěřitelných 18 000 Kč a celá tato částka byla poslána na konto MDA RIDE. JEDEME V TOM S VÁMI !!!