Slovník Hello bank!

Co je aktuální úvěrový rámec?

Aktuální úvěrový rámec

Horní limit, do jehož výše může klient čerpat peněžní prostředky z poskytnutého HelloPay. Na základě vaší žádosti může být aktuální úvěrový rámec zvýšen až do výše maximálního úvěrového rámce sjednaného ve smlouvě o revolvingovém úvěru (viz též maximální úvěrový rámec).

Související produkty

HelloPay