Slovník Hello bank

Co je čerpání?

 

Čerpání

Úplné nebo částečné využití peněžních prostředků z poskytnutého úvěru (např. za účelem úhrady kupní ceny zboží, výběrem hotovosti z bankomatu atd.)