Slovník Hello bank!

Co je čerpání úvěru?

Čerpání úvěru

Úplné nebo částečné využití peněžních prostředků z poskytnutého  úvěru  (např. za účelem úhrady kupní ceny zboží, výběrem hotovosti z bankomatu  atd.)