Slovník Hello bank

Co je datum splatnosti?

 

Datum splatnosti (den splatnosti)

U KreditkyNákupu na splátky je datum splatnosti 17. den v měsíci. Splatnost první splátky proběhne u revolvingového úvěru 17. den měsíce následujícího po datu čerpání peněžních prostředků z  úvěrového rámce (např. nákup proběhne 6. září - první splátka bude 17. října). Den splatnosti pro úhradu částek čerpaných v tzv. bezúročném obdobírevolvingového úvěru je 25. den v měsíci. Datum splatnosti je uveden na výpise klienta a ve smlouvě o úvěru. U Hello půjčkyKonsolidace je datum splatnosti 17. den v měsíci. Splatnost první splátky proběhne 17. den měsíce následujícího po datu čerpání peněžních prostředků z úvěru (např. financování proběhne 6. září - první splátka bude 17. října). K datu splatnosti musí být splátka připsána na bankovní účet Hello bank!.