Slovník Hello bank!

Co je datum splatnosti?

Datum splatnosti

Datum splatnosti je poslední možný den, kdy můžete zaplatit za službu, zboží nebo splatit splátku věřiteli v řádném termínu, tedy bez případných finančních a jiných sankcí. Datum splatnosti je dopředu stanovené a obvykle je uvedené na faktuře za zboží či službu. V případě finančních služeb, jako jsou třeba půjčky, pak v internetovém bankovnictví nebo v mobilní aplikaci.

V den splatnosti už musí být peníze připsané na účtu věřitele. Pokud tedy váš běžný účet neumožňuje okamžité platby, zadejte platební příkaz, ať už jednorázový, nebo trvalý, s dostatečným předstihem.

U HelloPay platí, že dnem splatnosti je 17. den následujícího měsíce. Co to znamená? Pokud všechny závazky uhradíte do tohoto termínu, za odložené platby nezaplatíte ani korunu navíc na úrocích a dalších poplatcích. V případě, že ke dni splatnosti neuhradíte vše, stanovíme vám minimální výši splátek, které podle svých možností splácíte (vždy alespoň v minimální výši).

Hello půjčkyKonsolidace je datum splatnosti také 17. den v měsíci. Splatnost první splátky proběhne 17. den měsíce následujícího po datu čerpání peněžních prostředků z úvěru. Pokud jste si tedy půjčili například 6. září, datum splatnosti první splátky je 17. října. V ten den už musí být splátka připsaná na bankovním účtu Hello bank!