Slovník Hello bank!

Co je dlužník?

Dlužník

Ten, kdo je povinen věřiteli splatit poskytnutou finanční částku úvěru, včetně souvisejících nákladů.