Slovník Hello bank

Co je dlužník?

 

Dlužník

Ten, kdo je povinen věřiteli splatit poskytnutou finanční částku úvěru, včetně souvisejících nákladů.