Slovník Hello bank

Co je držitel karty?

 

Držitel karty

Osoba oprávněná používat úvěrovou kartu uvedená ve smlouvě o úvěru jako klient.