Slovník Hello bank!

Co je finanční leasing?

Finanční leasing

Finanční leasing je dlouhodobý pronájem konkrétního předmětu na předem stanovenou určitou dobu (tu stanovuje zákon o dani z příjmu). Finanční leasing je forma financování nákupu velmi často vozidel a průmyslových strojů, která umožňuje předmět užívat v okamžiku, kdy klient často nemá finance na jeho přímý nákup.

Pro finanční leasing platí (na rozdíl od operativního leasingu), že klient na sebe přebírá všechna rizika spojená s užívaným předmětem. Po skončení leasingového období pak má klient na základě smlouvy buď povinnost, nebo přednostní právo si dlouhodobě pronajatý předmět za zůstatkovou cenu odkoupit.

Klient čerpající finanční leasing obvykle uhradí akontaci a následně hradí pravidelnou anuitu, tedy pravidelné a stále stejně vysoké - nejčastěji měsíční - splátky.

Hello bank! finanční leasing nenabízíme, můžete si u nás ale velmi výhodně sjednat operativní leasing – pro soukromé osoby máme v nabídce vozidla za velmi výhodné ceny.