Slovník Hello bank!

Co je jistina?

Jistina

Částka peněžních prostředků, které klient vyčerpal z úvěru nebo úvěrového rámce. Nesplacenou jistinou je částka, kterou klient věřiteli ještě neuhradil z vyčerpané částky úvěru nebo úvěrového rámce.