Slovník Hello bank!

Co je maximální úvěrový rámec?

Maximální úvěrový rámec

Maximální limit, do jehož výše může být zvýšen aktuální úvěrový rámec (viz aktuální úvěrový rámec) a vyhodnocení bonity klienta ze strany banky (viz Bonita).

Související produkty

HelloPay