Slovník Hello bank!

Co je měsíční splátka úvěru?

Měsíční splátka úvěru

Pravidelná splátka úvěru, která zahrnuje úhradu poměrné části jistiny (peněžní prostředky čerpané z úvěru či úvěrového rámce) a nákladů na úvěr (úvěrového rámce) a nákladů na úvěr (úvěrového rámce) a nákladů na úvěr (úvěrového rámce) a nákladů na úvěr (úvěrového rámce) a nákladů na úvěr (úvěrového rámce) a nákladů na úvěr (úvěrového rámce) a nákladů na úvěr (úvěrového rámce) a nákladů na úvěr (úvěrového rámce) a nákladů na úvěr (úvěrového rámce) a nákladů na úvěr (úvěrového rámce) a nákladů na úvěr (úvěrového rámce) a nákladů na úvěr (úroků, sjednaných poplatků, případně smluvních pokut apod). Měsíční splátka úvěru nezahrnuje úhradu za pojištění, tato je zahrnuta do celkové měsíční splátky (viz celková měsíční splátka).