Slovník Hello bank

Co je nesplatná pohledávka?

 

Nesplatná pohledávka

Peněžní částka, kterou je dlužník (klient) povinen věřiteli (bance) uhradit, ale jejíž datum splatnosti ještě neproběhlo.