Slovník Hello bank!

Co je oddlužení?

Oddlužení

Způsob řešení úpadku v rámci insolvenčního řízení, který je určen nepodnikatelům. Soud rozhodne o tomto způsobu po splnění několika podmínek a dlužník nemá na tento způsob automaticky nárok. Na konci procesu oddlužení dojde k osvobození od zbytku dluhů, pokud dlužník splní k čemu byl zavázán rozhodnutím soudu.