PIN

Personal Identification Number - osobní identifikační číslo, které slouží jako ochrana proti zneužití například platebních a úvěrových karet a pro přístup k čerpání peněžních prostředků prostřednictvím bankomatu, platbou v platebním terminálu apod.