Slovník Hello bank!

Co je pojistná smlouva?

Pojistná smlouva

Smlouva, uzavřená mezi pojistitelem (pojišťovnou) a pojistníkem (klient), která definuje vztahy a podmínky pojištění klienta (pojistník/pojištěný). Klient tedy uzavírá pojistnou smlouvu přímo s pojišťovnou (vzniká individuální pojistná smlouva). Pojistnou událost vyřizuje výhradně pojistitel (pojišťovna), na kterou se klient musí obrátit se svou žádosti na výplatu pojistného plnění. BNP Paribas Personal Finance, odštěpný závod (používající obchodní značku Hello bank) je v pozici pojišťovacího zprostředkovatele, který zprostředkovává sjednání pojištění, neprovádí však likvidaci pojistné události.