Slovník Hello bank

Co je POS?

 

POS (Platební terminál)

Elektronické zařízení (zkratka POS je z anglického Point of sale), které umožňuje provedení bezhotovostní transakce platební kartou.