Slovník Hello bank!

Co je předčasné splacení úvěru?

Předčasné splacení úvěru

Zaplacení dlužné částky poskytnutého úvěru nebo její části ještě před ukončením sjednané doby splatnosti úvěru. Podle zákona o spotřebitelském úvěru má pro tento případ banka právo na náhradu nákladů spojených s předčasným splacením úvěru až do výše 1 % přesahuje-li doba mezi předčasným splacením a sjednaným koncem spotřebitelského úvěru jeden rok, a je-li kratší než jeden rok do výše 0,5 %.