Slovník Hello bank!

Co je předsmluvní formulář?

Předsmluvní formulář (formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru)

Formulář, obsahující údaje o parametrech sjednávaného spotřebitelského úvěru, podmínkách sjednání, případných sankcích apod., který klient obdrží před podpisem smlouvy. Slouží zejména k informaci klienta a možnosti porovnání nabídek.