Slovník Hello bank!

Co jsou příjmy ze závislé činnosti?

Příjmy ze závislé činnosti

Příjmy od zaměstnavatele, které pobírají osoby zaměstnané v pracovním poměru nebo na základě dohody mimo pracovní poměr.