Slovník Hello bank!

Co je příkaz k úhradě?

Příkaz k úhradě

Příkaz k úhradě je pokyn majitele účtu směrem k bance nebo jiné finanční instituci, aby převedla finance z jeho účtu na jiný účet. Příkaz k úhradě může být jednorázový, nebo trvalý.

Trvalý příkaz k úhradě pak znamená pravidelné zasílání stejné částky v předem stanoveném termínu.

Dříve se příkaz k úhradě zadával prostřednictvím papírového formuláře v bance. Tato varianta je někde možná i dnes. Nicméně běžnější formou trvalého příkazu je jeho zadání elektronicky, prostřednictvím internetového bankovnictví nebo aplikace.

Ostatně, takto jednoduše, doslova na pár kliknutí, můžete zadávat příkaz k úhradě v aplikaci HelloPay, případně v internetovém bankovnictví Hello bank!.