Slovník Hello bank!

Co je rámcová pojistná smlouva?

Rámcová pojistná smlouva

Pojistná smlouva, uzavřená mezi pojistitelem (pojišťovnou) a pojistníkem (BNP Paribas Personal Finance, odštěpný závod, používající obchodní značku Hello bank!), která definuje vztahy a podmínky pojištění klienta, např. pojištění schopnosti splácet úvěr. Klient k této smlouvě pouze přistupuje (nevzniká tedy individuální pojistná smlouva mezi klientem a pojišťovnou). Pojistnou událost vyřizuje výhradně pojistitel (pojišťovna), na kterou se klient musí obrátit se svou žádosti na výplatu pojistného plnění. Banka neprovádí likvidaci pojistné události.