Slovník Hello bank!

Co jsou registry, úvěrové registry?

Registry, úvěrové registry

Databáze klientů, tedy fyzických osob spotřebitelů i podnikatelů a právnických osob, zobrazující jejich finanční závazky a platební morálku. Účelem registrů je poskytovat věřitelům (bankám, leasingovým společnostem, nebankovním poskytovatelům úvěrů, telefonním operátorům apod.), za stanovených podmínek údaje pro možnost posouzení schopnosti žadatele o finanční službu dodržet podmínky smlouvy, zejména schopnost splácet, a tak zamezit poskytování úvěrů nebo jiných finančních služeb nebonitním klientům. Registry se dělí na pozitivní (obsahují pozitivní i negativní informace o platební morálce všech klientů, kterým byl poskytnut úvěr nebo jiná finanční služba) a negativní (obsahují pouze takové klienty, kteří mají špatnou platební morálku (z hlediska splácení poskytnuté finanční služby). Nahlédnutí do databáze může být podle zákona o spotřebitelském úvěru nezbytné pro posouzení schopnosti klienta splácet spotřebitelský úvěr (úvěruschopnosti).