Slovník Hello bank!

Co je ručitel?

Ručitel

Osoba, která se zavazuje, že uhradí pohledávku klienta vůči bance, pokud tak neučiní klient, bude-li k tomu vyzvána. Institut ručitele se již v současnosti nevyužívá.