Slovník Hello bank!

Co je splatná pohledávka?

Splatná pohledávka

Právo věřitele na úhradu peněžní částky, jejíž datum splatnosti již proběhlo.